นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

คุณภาพต้องสร้างด้วยสติปัญญา ไม่ใช่ สร้างด้วย กติกา
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 สายฝน และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

Ico48

แต่ว่าทุกวันนี้ ในเรื่องของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ก็ได้นำระบบกติกาเข้ามาช่วยในการบริหารงาน เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน คือ ถ้าไม่ทำ ก็ไม่มีคะแนนการปฏิบัติงานในรอบระยะการปฏิบัติงาน แต่ก็ส่งผลให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง ทำงานอย่างเป็นระบบ เสร็จตามวัตถุประสงค์ และถึงเป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้ร่วมกับองค์กร ส่งผลต่อภาพรวมขององค์กร ก็จะมีองค์กรที่ดี สวยงาม หันไปทางไหน ก็จะมีแต่ความสวยงาม มีแต่คนดี ด้วยคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.76.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ