นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > amporn.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ท่านกันตธีร์_ศุภมงคล3 {"media_folder_id":16,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/09/22 11:24:00 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:48:55 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:48:55 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c_\u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e253.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":2042274,"visibility":null,"id":9529}
  • Small_ท่านกันตธีร์_ศุภมงคล2 {"media_folder_id":16,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/09/22 11:23:24 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:48:52 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:48:52 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c_\u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e252.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":2088311,"visibility":null,"id":9528}
  • Small_dsc00001 {"media_folder_id":16,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 12pt; color: #003399; font-family: Tahoma\"\u003E\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25 \u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/09/22 11:09:31 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 16:14:34 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:14:34 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DSC00001.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":2113445,"visibility":null,"id":9527}
  • Small_dscf0470 {"media_folder_id":16,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/07/02 19:47:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:52:52 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:52 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DSCF0470.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":2156139,"visibility":null,"id":7497}
  • Small_dscf0496 {"media_folder_id":16,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/07/02 19:46:25 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:52:48 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:48 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DSCF0496.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":2131848,"visibility":null,"id":7496}
  • Small_dscf0433 {"media_folder_id":16,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/07/02 19:45:27 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:52:45 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:45 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DSCF0433.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":2292274,"visibility":null,"id":7495}
  • Small_dscf0429 {"media_folder_id":16,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/07/02 19:44:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:52:42 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:42 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DSCF0429.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":2298039,"visibility":null,"id":7494}
  • Small_dsc00114 {"media_folder_id":16,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/07/02 19:40:12 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:52:38 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:38 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DSC00114.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":2029467,"visibility":null,"id":7493}
  • Small_dsc00153 {"media_folder_id":16,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/07/02 19:38:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:52:36 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:36 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DSC00153.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":2142425,"visibility":null,"id":7492}
ขนาดย่อ: