นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > amporn.a

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_ท่านกันตธีร์_ศุภมงคล3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c_\u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e253.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/09/22 11:24:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:48:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:48:55 +0700","id":9529,"asset_file_size":2042274}
 • Ico64_ท่านกันตธีร์_ศุภมงคล2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c_\u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e252.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/09/22 11:23:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:48:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:48:52 +0700","id":9528,"asset_file_size":2088311}
 • Ico64_dsc00001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00001.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 12pt; color: #003399; font-family: Tahoma\"\u003E\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25 \u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","created_at":"2008/09/22 11:09:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:14:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:14:34 +0700","id":9527,"asset_file_size":2113445}
 • Ico64_dscf0470 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0470.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/07/02 19:47:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:52:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:52 +0700","id":7497,"asset_file_size":2156139}
 • Ico64_dscf0496 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0496.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/07/02 19:46:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:52:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:48 +0700","id":7496,"asset_file_size":2131848}
 • Ico64_dscf0433 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0433.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/07/02 19:45:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:52:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:45 +0700","id":7495,"asset_file_size":2292274}
 • Ico64_dscf0429 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0429.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/07/02 19:44:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:52:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:42 +0700","id":7494,"asset_file_size":2298039}
 • Ico64_dsc00114 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00114.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/07/02 19:40:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:52:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:38 +0700","id":7493,"asset_file_size":2029467}
 • Ico64_dsc00153 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00153.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/07/02 19:38:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:52:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:36 +0700","id":7492,"asset_file_size":2142425}
 • Ico64_dsc00136 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00136.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/07/02 19:36:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:52:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:33 +0700","id":7491,"asset_file_size":2042086}
 • Ico64_dsc00120 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00120.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/07/02 19:34:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:52:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:31 +0700","id":7490,"asset_file_size":2100281}
 • Ico64_image014 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image014.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/05/29 08:27:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:46:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:46:27 +0700","id":6806,"asset_file_size":18639}
 • Ico64_dsc00228 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00228.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/05/24 10:26:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:45:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:45:15 +0700","id":6695,"asset_file_size":1356957}
 • Ico64_image001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image001.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/24 08:41:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:37:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:37:07 +0700","id":5948,"asset_file_size":26888}
 • Ico64_image009 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image009.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/24 08:34:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:37:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:37:06 +0700","id":5947,"asset_file_size":30806}
 • Ico64_image011 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image011.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/23 10:54:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:36:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:36:43 +0700","id":5907,"asset_file_size":31186}
 • Ico64_dsc00077 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00077.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/25 20:18:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:22:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:22:22 +0700","id":4642,"asset_file_size":2013802}
 • Ico64_dsc00085 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00085.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/02/25 15:59:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:22:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:22:10 +0700","id":4621,"asset_file_size":2010441}
 • Ico64_dsc00081 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00081.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/02/25 15:58:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:22:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:22:08 +0700","id":4620,"asset_file_size":1932256}
 • Ico64_dsc00068 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00068.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/25 15:57:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:22:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:22:06 +0700","id":4619,"asset_file_size":2006666}
 • Ico64_dscf2969 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF2969.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/05 11:54:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:14:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:14:59 +0700","id":3956,"asset_file_size":1061231}
 • Ico64_dscf3106 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3106.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/02/05 11:04:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:14:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:14:58 +0700","id":3955,"asset_file_size":1099685}
 • Ico64_dscf3103 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3103.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/02/05 11:03:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:14:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:14:56 +0700","id":3954,"asset_file_size":1064338}
 • Ico64_dscf3097 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3097.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/02/05 11:03:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:14:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:14:54 +0700","id":3953,"asset_file_size":1057785}
 • Ico64_dscf3028 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3028.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/02/05 11:02:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:14:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:14:52 +0700","id":3952,"asset_file_size":1038659}
 • Ico64_dscf3019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3019.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/02/05 11:01:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:14:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:14:51 +0700","id":3951,"asset_file_size":1054698}
 • Ico64_dscf3111 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3111.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/02/05 11:00:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:14:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:14:49 +0700","id":3950,"asset_file_size":1054709}
 • Ico64_dsc00038 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00038.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/04 11:06:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:14:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:14:16 +0700","id":3916,"asset_file_size":2197318}
 • Ico64_dscf0102 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0102.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/01 11:31:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:13:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:13:33 +0700","id":3858,"asset_file_size":2297056}
 • Ico64_dscf0136 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0136.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/01/31 14:53:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:13:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:13:08 +0700","id":3808,"asset_file_size":2331154}
 • Ico64_dscf0133 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0133.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/01/31 14:52:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:13:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:13:05 +0700","id":3807,"asset_file_size":2344761}
 • Ico64_dscf0132 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0132.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/01/31 14:51:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:13:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:13:01 +0700","id":3806,"asset_file_size":2321124}
 • Ico64_dscf0131 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0131.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/01/31 14:51:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":4,"updated_at":"2011/05/31 15:12:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2011/05/26 16:13:44 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:12:57 +0700","id":3805,"asset_file_size":2278723}
 • Ico64_dscf0124 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0124.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/31 14:50:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:12:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:12:54 +0700","id":3804,"asset_file_size":2338027}
 • Ico64_dscf0174 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0174.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/31 13:33:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:12:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:12:51 +0700","id":3803,"asset_file_size":2285596}
 • Ico64_dscf0173 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0173.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/31 13:33:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:12:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:12:47 +0700","id":3802,"asset_file_size":2251565}
ขนาดย่อ: