นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > amporn.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_spa51409 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51409.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e21.\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49","created_at":"2007/10/24 12:31:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:28:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:28:06 +0700","id":138,"asset_file_size":1805235}
  • Small_spa51435 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51435.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e38\u0e48\u0e19","created_at":"2007/10/24 09:58:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:28:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:28:03 +0700","id":137,"asset_file_size":1981942}
  • Small_spa51426 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51426.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e38\u0e48\u0e19","created_at":"2007/10/24 09:56:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:28:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:28:01 +0700","id":136,"asset_file_size":1924694}
  • Small_spa51406 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51406.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21.\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/24 09:54:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:27:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:27:58 +0700","id":135,"asset_file_size":1941614}
  • Small_spa51417 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51417.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e09\u0e25\u0e34\u0e21\u0e0a\u0e31\u0e22","created_at":"2007/10/24 09:28:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:27:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:27:56 +0700","id":133,"asset_file_size":1926256}
  • Small_dsc00422 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00422.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c","created_at":"2007/10/24 09:15:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:27:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:27:53 +0700","id":132,"asset_file_size":1262641}
  • Small_dsc08919 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC08919.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/24 09:00:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:27:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:27:51 +0700","id":131,"asset_file_size":2264820}
  • Small_spa51250 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51250.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2007/10/22 15:48:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","id":123,"asset_file_size":1781983}
  • Small_spa51202 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51202.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/22 15:46:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:27:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:27:44 +0700","id":121,"asset_file_size":1932992}
ขนาดย่อ: