นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > amporn.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_spa51152 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51152.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/22 15:44:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","id":120,"asset_file_size":1809257}
  • Small_spa51185 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51185.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/22 15:42:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","id":119,"asset_file_size":1898009}
  • Small_dsc00284 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00284.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/09 10:32:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","id":8,"asset_file_size":1228924}
ขนาดย่อ: