นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > amporn.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc00136 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00136.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/07/02 19:36:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:52:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:33 +0700","id":7491,"asset_file_size":2042086}
  • Small_dsc00120 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00120.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/07/02 19:34:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:52:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:31 +0700","id":7490,"asset_file_size":2100281}
  • Small_image014 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image014.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/05/29 08:27:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:46:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:46:27 +0700","id":6806,"asset_file_size":18639}
  • Small_dsc00228 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00228.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/05/24 10:26:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:45:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:45:15 +0700","id":6695,"asset_file_size":1356957}
  • Small_image001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image001.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/24 08:41:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:37:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:37:07 +0700","id":5948,"asset_file_size":26888}
  • Small_image009 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image009.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/24 08:34:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:37:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:37:06 +0700","id":5947,"asset_file_size":30806}
  • Small_image011 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image011.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/23 10:54:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:36:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:36:43 +0700","id":5907,"asset_file_size":31186}
  • Small_dsc00077 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00077.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/25 20:18:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:22:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:22:22 +0700","id":4642,"asset_file_size":2013802}
  • Small_dsc00085 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00085.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/02/25 15:59:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:22:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:22:10 +0700","id":4621,"asset_file_size":2010441}
ขนาดย่อ: