นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > amporn.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc00081 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00081.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/02/25 15:58:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:22:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:22:08 +0700","id":4620,"asset_file_size":1932256}
  • Small_dsc00068 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00068.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/25 15:57:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:22:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:22:06 +0700","id":4619,"asset_file_size":2006666}
  • Small_dscf2969 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF2969.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/05 11:54:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:14:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:14:59 +0700","id":3956,"asset_file_size":1061231}
  • Small_dscf3106 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3106.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/02/05 11:04:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:14:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:14:58 +0700","id":3955,"asset_file_size":1099685}
  • Small_dscf3103 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3103.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/02/05 11:03:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:14:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:14:56 +0700","id":3954,"asset_file_size":1064338}
  • Small_dscf3097 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3097.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/02/05 11:03:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:14:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:14:54 +0700","id":3953,"asset_file_size":1057785}
  • Small_dscf3028 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3028.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/02/05 11:02:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:14:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:14:52 +0700","id":3952,"asset_file_size":1038659}
  • Small_dscf3019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3019.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/02/05 11:01:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:14:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:14:51 +0700","id":3951,"asset_file_size":1054698}
  • Small_dscf3111 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3111.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/02/05 11:00:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:14:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:14:49 +0700","id":3950,"asset_file_size":1054709}
ขนาดย่อ: