นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > amporn.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc00038 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00038.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/04 11:06:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:14:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:14:16 +0700","id":3916,"asset_file_size":2197318}
  • Small_dscf0102 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0102.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/01 11:31:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:13:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:13:33 +0700","id":3858,"asset_file_size":2297056}
  • Small_dscf0136 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0136.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/01/31 14:53:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:13:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:13:08 +0700","id":3808,"asset_file_size":2331154}
  • Small_dscf0133 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0133.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/01/31 14:52:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:13:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:13:05 +0700","id":3807,"asset_file_size":2344761}
  • Small_dscf0132 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0132.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/01/31 14:51:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:13:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:13:01 +0700","id":3806,"asset_file_size":2321124}
  • Small_dscf0131 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0131.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/01/31 14:51:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":4,"updated_at":"2011/05/31 15:12:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2011/05/26 16:13:44 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:12:57 +0700","id":3805,"asset_file_size":2278723}
  • Small_dscf0124 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0124.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/31 14:50:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:12:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:12:54 +0700","id":3804,"asset_file_size":2338027}
  • Small_dscf0174 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0174.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/31 13:33:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:12:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:12:51 +0700","id":3803,"asset_file_size":2285596}
  • Small_dscf0173 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0173.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/31 13:33:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:12:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:12:47 +0700","id":3802,"asset_file_size":2251565}
ขนาดย่อ: