นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > amporn.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dscf0172 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0172.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/31 13:32:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:12:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:12:44 +0700","id":3801,"asset_file_size":2282658}
  • Small_dscf0130 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0130.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/01/30 16:24:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:12:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:12:34 +0700","id":3774,"asset_file_size":2323479}
  • Small_dscf0129 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0129.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/01/30 16:23:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:12:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:12:30 +0700","id":3773,"asset_file_size":2286695}
  • Small_dscf0126 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0126.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/01/30 16:21:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:12:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:12:27 +0700","id":3772,"asset_file_size":2352679}
  • Small_dscf0231 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0231.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/01/30 16:20:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:12:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:12:23 +0700","id":3771,"asset_file_size":2300530}
  • Small_dsc00028 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00028.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/01/30 16:20:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:12:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:12:20 +0700","id":3769,"asset_file_size":2189831}
  • Small_dsc00029 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00029.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/30 16:18:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:12:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:12:17 +0700","id":3768,"asset_file_size":2031375}
  • Small_dsc00024 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00024.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 5 \u0e2a.","created_at":"2008/01/28 11:13:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:25 +0700","id":3625,"asset_file_size":1990427}
  • Small_dsc00022 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00022.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 5 \u0e2a.","created_at":"2008/01/28 11:10:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:23 +0700","id":3624,"asset_file_size":2066459}
ขนาดย่อ: