นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > amporn.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc00019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00019.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e22\u0e2d\u0e14\u0e41\u0e22\u0e48\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 5 \u0e2a.","created_at":"2008/01/28 11:09:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:21 +0700","id":3623,"asset_file_size":1912520}
  • Small_dsc00015 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00015.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u0e17\u0e35\u0e483 \u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 5 \u0e2a.\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/28 11:08:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:18 +0700","id":3622,"asset_file_size":1927548}
  • Small_dsc00014 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00014.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 5 \u0e2a.\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e17\u0e35\u0e482","created_at":"2008/01/28 11:06:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:16 +0700","id":3621,"asset_file_size":2022469}
  • Small_dsc00011 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00011.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48 1 \u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 5 \u0e2a.","created_at":"2008/01/28 11:05:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:11:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:11:14 +0700","id":3620,"asset_file_size":1844599}
  • Small_spa51963 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51963.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2007/12/28 15:30:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:00:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:00:05 +0700","id":2462,"asset_file_size":2632555}
  • Small_spa52009 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA52009.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2007/12/28 15:27:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:00:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:00:02 +0700","id":2461,"asset_file_size":2556767}
  • Small_spa51970 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51970.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2007/12/28 15:26:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:59:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:59:59 +0700","id":2460,"asset_file_size":2585582}
  • Small_spa51993 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51993.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2007/12/28 15:24:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:59:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:59:57 +0700","id":2458,"asset_file_size":2598849}
  • Small_spa51992 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51992.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2007/12/28 15:23:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:59:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:59:54 +0700","id":2457,"asset_file_size":2596357}
ขนาดย่อ: