นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > amporn.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_spa51980 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51980.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2007/12/28 15:23:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:59:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:59:50 +0700","id":2456,"asset_file_size":2580676}
  • Small_spa51966 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51966.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/28 15:22:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:59:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:59:47 +0700","id":2455,"asset_file_size":2571575}
  • Small_ѧ3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u04673.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/26 11:12:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2011/06/01 15:34:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2009/02/11 08:38:46 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:34:06 +0700","id":2304,"asset_file_size":35185}
  • Small_img_1299 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_1299.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2551","created_at":"2007/12/21 14:37:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:54:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:54:47 +0700","id":2085,"asset_file_size":3160566}
  • Small_img_1241 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_1241.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2551","created_at":"2007/12/21 14:29:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:54:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:54:42 +0700","id":2084,"asset_file_size":2857458}
  • Small_img_1254 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_1254.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2551","created_at":"2007/12/21 14:24:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:54:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:54:35 +0700","id":2081,"asset_file_size":3312814}
  • Small_img_1585 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_1585.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2551","created_at":"2007/12/21 14:11:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:54:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:54:30 +0700","id":2076,"asset_file_size":99710}
  • Small_img_1541 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_1541.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2551","created_at":"2007/12/21 14:10:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:54:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:54:29 +0700","id":2074,"asset_file_size":135087}
  • Small_img_1519 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_1519.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2551","created_at":"2007/12/21 14:09:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:54:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:54:28 +0700","id":2073,"asset_file_size":100680}
ขนาดย่อ: