นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > amporn.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_1493 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_1493.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2551","created_at":"2007/12/21 14:09:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:54:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:54:27 +0700","id":2071,"asset_file_size":3658774}
  • Small_img_1471 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_1471.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2551","created_at":"2007/12/21 14:08:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:54:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:54:22 +0700","id":2070,"asset_file_size":3000568}
  • Small_img_1329 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_1329.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2551","created_at":"2007/12/21 14:04:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:54:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:54:18 +0700","id":2067,"asset_file_size":3470283}
  • Small_img_1278 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_1278.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2551","created_at":"2007/12/21 14:04:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:54:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:54:12 +0700","id":2066,"asset_file_size":3481381}
  • Small_img_1292 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_1292.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2551","created_at":"2007/12/21 14:03:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:54:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:54:07 +0700","id":2065,"asset_file_size":2749831}
  • Small_img_1431 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_1431.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2551","created_at":"2007/12/21 14:02:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:54:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:54:03 +0700","id":2064,"asset_file_size":3923070}
  • Small_img_1322 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_1322.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2551\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/21 14:01:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:53:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:53:58 +0700","id":2063,"asset_file_size":3617220}
  • Small_pic28253 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pic28253.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e21\u0e25\u0e07 freshy","created_at":"2007/12/13 09:52:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:48:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:48:26 +0700","id":1559,"asset_file_size":38770}
  • Small_pic27644 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pic27644.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e21\u0e25\u0e07 freshy","created_at":"2007/12/13 09:52:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:48:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:48:25 +0700","id":1558,"asset_file_size":37535}
ขนาดย่อ: