นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > amporn.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pic25547 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pic25547.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e21\u0e25\u0e07 freshy","created_at":"2007/12/13 09:51:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:48:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:48:24 +0700","id":1557,"asset_file_size":36985}
  • Small_pic06868 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pic06868.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e21\u0e25\u0e07 freshy","created_at":"2007/12/13 09:51:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:48:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:48:24 +0700","id":1556,"asset_file_size":37279}
  • Small_ca6dgpo5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CA6DGPO5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e01\u0e39\u0e25 \u0e01\u0e38\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c","created_at":"2007/12/06 16:18:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:45:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:45:54 +0700","id":1357,"asset_file_size":4467}
  • Small_4910610065[1] {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4910610065[1].jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e18\u0e35\u0e23\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18 \u0e21\u0e35\u0e25\u0e32\u0e20","created_at":"2007/12/03 09:44:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:33:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:33:13 +0700","id":1132,"asset_file_size":13741}
  • Small_spa51767 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51767.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2007/11/28 10:42:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:38:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:38:29 +0700","id":890,"asset_file_size":1897147}
  • Small_spa51768 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51768.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2007/11/28 10:16:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/06 21:13:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2016/05/06 21:13:13 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:38:26 +0700","id":888,"asset_file_size":2441086}
  • Small_spa51769 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPA51769.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2007/11/28 10:15:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:38:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:38:24 +0700","id":887,"asset_file_size":2386027}
  • Small_ดอกบัวและกบ {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e31\u0e27\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e1a.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2007/11/21 15:34:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":2,"updated_at":"2011/06/01 15:32:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2011/02/24 19:39:05 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:32:06 +0700","id":655,"asset_file_size":27228}
  • Small_bg {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BG.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EBG\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/21 11:18:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:35:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:35:57 +0700","id":652,"asset_file_size":5249}
ขนาดย่อ: