นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อัมพร
Ico64
อัมพร อรุณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
กองกิจการนักศึกษา
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > amporn.a

No folder found
  • Small_ท่านกันตธีร์_ศุภมงคล3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c_\u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e253.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/09/22 11:24:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:48:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:48:55 +0700","id":9529,"asset_file_size":2042274}
  • Small_ท่านกันตธีร์_ศุภมงคล2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c_\u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e252.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/09/22 11:23:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:48:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:48:52 +0700","id":9528,"asset_file_size":2088311}
  • Small_dsc00001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00001.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 12pt; color: #003399; font-family: Tahoma\"\u003E\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e28\u0e38\u0e20\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25 \u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","created_at":"2008/09/22 11:09:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:14:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:14:34 +0700","id":9527,"asset_file_size":2113445}
  • Small_dscf0470 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0470.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/07/02 19:47:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:52:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:52 +0700","id":7497,"asset_file_size":2156139}
  • Small_dscf0496 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0496.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/07/02 19:46:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:52:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:48 +0700","id":7496,"asset_file_size":2131848}
  • Small_dscf0433 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0433.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/07/02 19:45:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:52:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:45 +0700","id":7495,"asset_file_size":2292274}
  • Small_dscf0429 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0429.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/07/02 19:44:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:52:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:42 +0700","id":7494,"asset_file_size":2298039}
  • Small_dsc00114 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00114.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/07/02 19:40:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:52:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:38 +0700","id":7493,"asset_file_size":2029467}
  • Small_dsc00153 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00153.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":16,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/07/02 19:38:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:52:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:52:36 +0700","id":7492,"asset_file_size":2142425}
Thumbnail Size: