นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_silence30nov19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Silence30Nov19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Silence","created_at":"2019/11/30 15:50:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/11/30 15:50:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/30 15:50:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/30 15:50:13 +0700","id":63351,"asset_file_size":203721}
  • Small_trust30nov19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Trust30Nov19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Trust","created_at":"2019/11/30 15:49:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/30 15:49:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/30 15:49:50 +0700","id":63350,"asset_file_size":169137}
  • Small_listening30nov19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Listening30Nov19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Listening","created_at":"2019/11/30 15:49:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/30 15:49:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/30 15:49:27 +0700","id":63349,"asset_file_size":206188}
  • Small_love30nov19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Love30Nov19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Love","created_at":"2019/11/30 15:49:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/30 15:49:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/30 15:49:08 +0700","id":63348,"asset_file_size":124818}
  • Small_parent30nov19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Parent30Nov19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Parent","created_at":"2019/11/30 15:48:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/11/30 15:48:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/30 15:48:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/30 15:48:45 +0700","id":63347,"asset_file_size":101848}
  • Small_challenge30nov19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Challenge30Nov19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Challenge","created_at":"2019/11/30 15:48:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/11/30 15:48:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/30 15:48:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/30 15:48:22 +0700","id":63346,"asset_file_size":161466}
  • Small_teacher30nov19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Teacher30Nov19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Teacher","created_at":"2019/11/30 15:47:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/11/30 15:47:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/30 15:48:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/30 15:48:03 +0700","id":63345,"asset_file_size":214489}
  • Small_obstacle30nov19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Obstacle30Nov19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Obstacle","created_at":"2019/11/30 15:47:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/11/30 15:47:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/30 15:47:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/30 15:47:40 +0700","id":63344,"asset_file_size":190201}
  • Small_moment30nov19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Moment30Nov19.JPG","member_only_commentable":true,"media_folder_id":41,"visibility":2,"description":"Moment","created_at":"2019/11/30 15:46:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2019/11/30 15:46:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/11/30 15:47:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/11/30 15:47:07 +0700","id":63343,"asset_file_size":164745}
ขนาดย่อ: