นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_balance5feb19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":585389,"member_only_commentable":true,"id":62738,"updated_at":"2019/02/05 12:25:53 +0700","modified_at":"2019/02/05 12:25:53 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/05 12:25:50 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Balance","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Balance5Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/02/05 12:25:50 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_child5feb19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":700233,"member_only_commentable":true,"id":62737,"updated_at":"2019/02/05 12:25:00 +0700","modified_at":"2019/02/05 12:25:00 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/05 12:24:53 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Child","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Child5Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/02/05 12:24:53 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_day5feb19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":422808,"member_only_commentable":true,"id":62736,"updated_at":"2019/02/05 12:22:57 +0700","modified_at":"2019/02/05 12:22:57 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/05 12:22:50 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Day","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Day5Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/02/05 12:22:50 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_laugh5feb19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":434607,"member_only_commentable":true,"id":62735,"updated_at":"2019/02/05 12:22:05 +0700","modified_at":"2019/02/05 12:22:05 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/05 12:22:02 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Laugh","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Laugh5Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/02/05 12:22:02 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_light5feb19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":506206,"member_only_commentable":true,"id":62734,"updated_at":"2019/02/05 12:19:42 +0700","modified_at":"2019/02/05 12:19:42 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/05 12:19:38 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Light","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Light5Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/02/05 12:19:38 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_moment5feb19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":558458,"member_only_commentable":true,"id":62733,"updated_at":"2019/02/05 12:18:29 +0700","modified_at":"2019/02/05 12:18:29 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/05 12:16:54 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Moment","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Moment5Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/02/05 12:18:27 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_tree5feb19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":559255,"member_only_commentable":true,"id":62732,"updated_at":"2019/02/05 12:15:50 +0700","modified_at":"2019/02/05 12:15:50 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/05 12:15:44 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Tree","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Tree5Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/02/05 12:15:44 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_observe5feb19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":872089,"member_only_commentable":true,"id":62731,"updated_at":"2019/02/05 12:14:38 +0700","modified_at":"2019/02/05 12:14:38 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/05 12:14:32 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Observe","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Observe5Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/02/05 12:14:32 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_life5feb19 {"comment_counter":0,"asset_file_size":1003224,"member_only_commentable":true,"id":62730,"updated_at":"2019/02/05 12:11:45 +0700","modified_at":"2019/02/05 12:11:45 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/02/05 12:11:37 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Life","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Life5Feb19.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2019/02/05 12:11:37 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
ขนาดย่อ: