นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_courageous5oct18 {"comment_counter":0,"asset_file_size":624175,"member_only_commentable":true,"id":62572,"updated_at":"2018/10/06 10:02:27 +0700","modified_at":"2018/10/06 10:02:27 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/10/06 10:02:24 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Courageous","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Courageous5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/10/06 10:02:24 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_freedom5oct18 {"comment_counter":0,"asset_file_size":901006,"member_only_commentable":true,"id":62571,"updated_at":"2018/10/06 10:01:10 +0700","modified_at":"2018/10/06 10:01:10 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/10/06 10:01:05 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"freedom","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Freedom5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/10/06 10:01:05 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_effort5oct18 {"comment_counter":0,"asset_file_size":805254,"member_only_commentable":true,"id":62570,"updated_at":"2018/10/06 10:00:37 +0700","modified_at":"2018/10/06 10:00:37 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/10/06 10:00:33 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"effort","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Effort5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/10/06 10:00:32 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_days5oct18 {"comment_counter":0,"asset_file_size":568280,"member_only_commentable":true,"id":62569,"updated_at":"2018/10/06 00:23:11 +0700","modified_at":"2018/10/06 00:23:11 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/10/06 00:23:07 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Days","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Days5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/10/06 00:23:07 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_expect5oct18 {"comment_counter":0,"asset_file_size":667521,"member_only_commentable":true,"id":62568,"updated_at":"2018/10/06 00:22:14 +0700","modified_at":"2018/10/06 00:22:14 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/10/06 00:22:09 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Expect","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Expect5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/10/06 00:22:09 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_life5oct18 {"comment_counter":0,"asset_file_size":629449,"member_only_commentable":true,"id":62567,"updated_at":"2018/10/06 00:21:37 +0700","modified_at":"2018/10/06 00:21:37 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/10/06 00:21:32 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Life","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Life5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/10/06 00:21:32 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_strong5oct18 {"comment_counter":0,"asset_file_size":699285,"member_only_commentable":true,"id":62566,"updated_at":"2018/10/06 00:20:59 +0700","modified_at":"2018/10/06 00:20:59 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/10/06 00:20:55 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Strong","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Strong5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/10/06 00:20:55 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_busy5oct18 {"comment_counter":0,"asset_file_size":635898,"member_only_commentable":true,"id":62565,"updated_at":"2018/10/06 00:20:17 +0700","modified_at":"2018/10/06 00:20:17 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/10/06 00:20:13 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"busy","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Busy5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/10/06 00:20:13 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
  • Small_place5oct18 {"comment_counter":0,"asset_file_size":662133,"member_only_commentable":true,"id":62564,"updated_at":"2018/10/06 00:19:34 +0700","modified_at":"2018/10/06 00:19:34 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/10/06 00:19:31 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Place5Oct18.PNG","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/10/06 00:19:31 +0700","visibility":2,"media_folder_id":41}
ขนาดย่อ: