นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > anothai.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_child11jul18 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/07/15 12:27:32 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/07/15 12:27:27 +0700","member_only_commentable":true,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/15 12:27:27 +0700","asset_file_name":"Child11Jul18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"Child11Jul18","media_folder_id":41,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:27:32 +0700","member_only_readable":false,"id":62403,"asset_file_size":652901,"asset_content_type":"image/png"}
  • Small_cleverjul18 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/07/15 12:26:29 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/07/15 12:26:25 +0700","member_only_commentable":true,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/15 12:26:25 +0700","asset_file_name":"CleverJul18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"CleverJul18","media_folder_id":41,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:26:29 +0700","member_only_readable":false,"id":62402,"asset_file_size":463381,"asset_content_type":"image/png"}
  • Small_deathjul18 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/07/15 12:25:41 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/07/15 12:25:39 +0700","member_only_commentable":true,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/15 12:25:39 +0700","asset_file_name":"DeathJul18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"DeathJul18","media_folder_id":41,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:25:41 +0700","member_only_readable":false,"id":62401,"asset_file_size":595771,"asset_content_type":"image/png"}
  • Small_easylifejul18 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/07/15 12:25:04 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/07/15 12:24:58 +0700","member_only_commentable":true,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/15 12:24:58 +0700","asset_file_name":"EasyLifeJul18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"EasyLifeJul18","media_folder_id":41,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:25:04 +0700","member_only_readable":false,"id":62400,"asset_file_size":444694,"asset_content_type":"image/png"}
  • Small_familyjul18 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/07/15 12:24:27 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/07/15 12:24:24 +0700","member_only_commentable":true,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/15 12:24:24 +0700","asset_file_name":"FamilyJul18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"FamilyJul18","media_folder_id":41,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:24:27 +0700","member_only_readable":false,"id":62399,"asset_file_size":572632,"asset_content_type":"image/png"}
  • Small_life11jul18 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/07/15 12:23:44 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/07/15 12:23:37 +0700","member_only_commentable":true,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/15 12:23:37 +0700","asset_file_name":"Life11Jul18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"Life11Jul18","media_folder_id":41,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:23:44 +0700","member_only_readable":false,"id":62398,"asset_file_size":699040,"asset_content_type":"image/png"}
  • Small_love11jul18 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/07/15 12:22:46 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/07/15 12:22:40 +0700","member_only_commentable":true,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/15 12:22:40 +0700","asset_file_name":"Love11Jul18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"Love11Jul18","media_folder_id":41,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:22:46 +0700","member_only_readable":false,"id":62397,"asset_file_size":725728,"asset_content_type":"image/png"}
  • Small_naturejul18 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/07/15 12:22:14 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/07/15 12:22:08 +0700","member_only_commentable":true,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/15 12:22:08 +0700","asset_file_name":"NatureJul18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"Nature","media_folder_id":41,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:22:14 +0700","member_only_readable":false,"id":62396,"asset_file_size":522401,"asset_content_type":"image/png"}
  • Small_rich11jul18 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/07/15 12:21:41 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/07/15 12:21:37 +0700","member_only_commentable":true,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/15 12:21:37 +0700","asset_file_name":"Rich11Jul18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"Rich","media_folder_id":41,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/15 12:21:41 +0700","member_only_readable":false,"id":62395,"asset_file_size":523617,"asset_content_type":"image/png"}
ขนาดย่อ: