นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
Ico64
อาภรณ์ อุ่นธวัชนัดดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > aporn.o

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"4.1.4.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":156,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e1e\u0e23 51\u003C/p\u003E","created_at":"2008/03/03 11:09:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2011/05/31 15:25:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2008/03/04 07:41:07 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:25:21 +0700","id":4846,"asset_file_size":359863}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"\u0e04\u0e33\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e1a\u0e32\u0e22_\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e49_4.1.4.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":156,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e1e\u0e23 2551","created_at":"2008/03/03 10:58:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:36:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:36:57 +0700","id":4838,"asset_file_size":359863}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e49_4.1.4.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":156,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e1e\u0e23\u003C/p\u003E","created_at":"2008/03/03 10:37:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:36:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:36:57 +0700","id":4832,"asset_file_size":1056893}
  • Small_dscn2616-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCN2616-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":156,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2008/02/26 14:06:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":4,"updated_at":"2011/05/31 15:23:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2011/05/27 12:45:50 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:23:06 +0700","id":4703,"asset_file_size":407906}
  • Small_dscn2584 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCN2584.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":156,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2008/02/26 13:24:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:23:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:23:04 +0700","id":4701,"asset_file_size":734603}
  • Small_dscn2610-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCN2610-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":156,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2008/02/26 13:19:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:23:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:23:03 +0700","id":4700,"asset_file_size":469222}
  • Small_dscn2616 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCN2616.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":156,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2008/02/26 13:03:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:23:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:23:01 +0700","id":4699,"asset_file_size":561415}
  • Small_dscn2613 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCN2613.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":156,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2008/02/26 13:03:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:23:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:23:00 +0700","id":4698,"asset_file_size":534365}
  • Small_dscn2611 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCN2611.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":156,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2008/02/26 13:02:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:22:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:22:58 +0700","id":4697,"asset_file_size":494698}
ขนาดย่อ: