นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

~>aRuNaN<~
Ico64
MR. Arunan ~>aRuNaN<~ Heemchood
นักวิชาการอุดมศึกษา (Higher Educational Office)
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 9 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > arunan.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_580316_531852996830472_2086363638_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"580316_531852996830472_2086363638_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":5,"visibility":2,"description":"ARU5","created_at":"2012/09/28 14:18:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/09/28 14:18:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/09/28 15:01:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/09/28 15:01:38 +0700","id":36108,"asset_file_size":166666}
  • Small_264373_531852283497210_2111720413_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"264373_531852283497210_2111720413_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":5,"visibility":2,"description":"ARU4","created_at":"2012/09/28 14:17:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/09/28 14:17:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/09/28 15:01:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/09/28 15:01:37 +0700","id":36107,"asset_file_size":152687}
  • Small_298489_531848573497581_1623530163_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"298489_531848573497581_1623530163_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":5,"visibility":2,"description":"ARU3","created_at":"2012/09/28 14:16:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/09/28 14:16:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/09/28 15:01:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/09/28 15:01:35 +0700","id":36106,"asset_file_size":161977}
  • Small_429992_531849386830833_777424105_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"429992_531849386830833_777424105_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":5,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48","created_at":"2012/09/28 14:16:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/09/28 14:16:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/09/28 15:01:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/09/28 15:01:33 +0700","id":36105,"asset_file_size":154416}
  • Small_548177_531851300163975_629064192_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"548177_531851300163975_629064192_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":5,"visibility":2,"description":"ARU2","created_at":"2012/09/28 14:15:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/09/28 14:15:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/09/28 15:01:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/09/28 15:01:31 +0700","id":36104,"asset_file_size":189293}
  • Small_419491_531854073497031_676219824_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"419491_531854073497031_676219824_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":5,"visibility":2,"description":"ARU1","created_at":"2012/09/28 14:15:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/09/28 14:15:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/09/28 15:01:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/09/28 15:01:28 +0700","id":36103,"asset_file_size":138396}
  • Small_pokayoke {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pokayoke.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":5,"visibility":2,"description":"Inhouse Training no.1","created_at":"2011/12/21 10:20:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/12/21 10:20:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/21 10:20:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/21 10:20:46 +0700","id":32347,"asset_file_size":382132}
  • Small_asoattemp2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Asoattemp2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":5,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1","created_at":"2011/12/21 10:10:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/12/21 10:10:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/21 10:10:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/21 10:10:05 +0700","id":32346,"asset_file_size":285142}
  • Small_page {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":5,"visibility":2,"description":"MOU \u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e27\u0e25. \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2011/12/21 10:08:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/12/21 10:08:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/21 10:08:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/21 10:08:09 +0700","id":32345,"asset_file_size":427129}
ขนาดย่อ: