นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ลูกหว้า
Ico64
Miss Benjaporn Nooklay
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 2

หลัก > benjaporn.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mold {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mold.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1206,"visibility":2,"description":"mold","created_at":"2014/10/30 10:17:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/10/30 10:17:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/30 10:17:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/30 10:17:15 +0700","id":49157,"asset_file_size":283894}
  • Small_7009_604842699602376_984429057_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"7009_604842699602376_984429057_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1206,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\u0e14 8","created_at":"2014/09/02 15:08:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/02 15:08:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/02 15:08:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/02 15:08:14 +0700","id":48343,"asset_file_size":147428}
  • Small_11324_728781307176729_5601788488956632776_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11324_728781307176729_5601788488956632776_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1206,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\u0e147","created_at":"2014/09/02 15:00:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/02 15:00:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/02 15:00:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/02 15:00:19 +0700","id":48341,"asset_file_size":51502}
  • Small_10678718_728781320510061_3606349784821278622_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10678718_728781320510061_3606349784821278622_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1206,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\u0e145","created_at":"2014/09/02 14:06:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/02 14:06:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/02 14:07:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/02 14:07:09 +0700","id":48338,"asset_file_size":75637}
  • Small_10636012_728781373843389_6054594031770514049_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10636012_728781373843389_6054594031770514049_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1206,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\u0e144","created_at":"2014/09/02 14:06:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/02 14:06:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/02 14:06:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/02 14:06:37 +0700","id":48337,"asset_file_size":70346}
  • Small_10660246_728781393843387_6928038339242132867_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10660246_728781393843387_6928038339242132867_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1206,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\u0e143","created_at":"2014/09/02 14:06:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/02 14:06:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/02 14:44:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/02 14:44:02 +0700","id":48336,"asset_file_size":73575}
  • Small_10653652_728781430510050_3165609017089464596_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10653652_728781430510050_3165609017089464596_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1206,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\u0e142","created_at":"2014/09/02 14:05:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/02 14:05:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/02 14:05:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/02 14:05:44 +0700","id":48335,"asset_file_size":38456}
  • Small_10626627_728781490510044_2328246848044557793_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10626627_728781490510044_2328246848044557793_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1206,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\u0e141","created_at":"2014/09/02 14:04:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/02 14:04:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/02 14:04:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/02 14:04:57 +0700","id":48334,"asset_file_size":27696}
  • Small_dscn0786 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCN0786.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1206,"visibility":2,"description":"pic7","created_at":"2014/08/28 11:41:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/28 11:41:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/28 11:41:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/28 11:41:46 +0700","id":48185,"asset_file_size":57866}
ขนาดย่อ: