นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > chanatda.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"n091203.doc","member_only_commentable":false,"media_folder_id":26,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e2d.\u0e21\u0e2d. ","created_at":"2009/12/03 15:51:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:25:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:25:53 +0700","id":19069,"asset_file_size":30208}
  • Small_n091126 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"n091126.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":26,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e38\u0e04\u0e27\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e47\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2009/11/27 14:55:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:24:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:24:48 +0700","id":18994,"asset_file_size":87258}
  • Small_n091125_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"n091125_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":26,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e15\u0e49\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","created_at":"2009/11/25 14:28:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:24:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:24:08 +0700","id":18948,"asset_file_size":29722}
  • Small_n091029_04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"n091029_04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":26,"visibility":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e2f\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2009/11/04 10:31:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:16:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:16:57 +0700","id":18413,"asset_file_size":52104}
  • Small_ns091029_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ns091029_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":26,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e39 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","created_at":"2009/11/04 10:30:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:16:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:16:56 +0700","id":18412,"asset_file_size":124877}
  • Small_n091029_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"n091029_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":26,"visibility":null,"description":"\u0e0a\u0e39 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","created_at":"2009/11/04 10:29:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:16:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:16:56 +0700","id":18411,"asset_file_size":351377}
  • Small_ns091029_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ns091029_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":26,"visibility":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2009/11/04 10:27:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:16:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:16:55 +0700","id":18410,"asset_file_size":84692}
  • Small_n091029_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"n091029_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":26,"visibility":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2009/11/04 10:26:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:16:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:16:54 +0700","id":18409,"asset_file_size":217639}
  • Small_ns091029_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ns091029_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":26,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e49\u0e32\u0e19\u0e25\u0e14\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e23\u0e07","created_at":"2009/11/04 09:44:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:16:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:16:53 +0700","id":18408,"asset_file_size":74560}
ขนาดย่อ: