นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > chanatda.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"n091203.doc","created_at":"2009/12/03 15:51:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:25:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e2d.\u0e21\u0e2d. ","asset_file_size":30208,"modified_at":"2011/05/31 18:25:53 +0700","media_folder_id":26,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":19069,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_n091126 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"n091126.jpg","created_at":"2009/11/27 14:55:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:24:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e38\u0e04\u0e27\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e47\u0e07\u003C/p\u003E","asset_file_size":87258,"modified_at":"2011/05/31 18:24:48 +0700","media_folder_id":26,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18994,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_n091125_03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"n091125_03.jpg","created_at":"2009/11/25 14:28:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:24:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e15\u0e49\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","asset_file_size":29722,"modified_at":"2011/05/31 18:24:08 +0700","media_folder_id":26,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18948,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_n091029_04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"n091029_04.jpg","created_at":"2009/11/04 10:31:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:16:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e2f\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_file_size":52104,"modified_at":"2011/05/31 18:16:57 +0700","media_folder_id":26,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18413,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ns091029_03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ns091029_03.jpg","created_at":"2009/11/04 10:30:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:16:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e39 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":124877,"modified_at":"2011/05/31 18:16:56 +0700","media_folder_id":26,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18412,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_n091029_03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"n091029_03.jpg","created_at":"2009/11/04 10:29:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:16:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e39 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":351377,"modified_at":"2011/05/31 18:16:56 +0700","media_folder_id":26,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18411,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ns091029_02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ns091029_02.jpg","created_at":"2009/11/04 10:27:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:16:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_file_size":84692,"modified_at":"2011/05/31 18:16:55 +0700","media_folder_id":26,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18410,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_n091029_02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"n091029_02.jpg","created_at":"2009/11/04 10:26:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:16:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_file_size":217639,"modified_at":"2011/05/31 18:16:54 +0700","media_folder_id":26,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18409,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ns091029_01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ns091029_01.jpg","created_at":"2009/11/04 09:44:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:16:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e49\u0e32\u0e19\u0e25\u0e14\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e23\u0e07","asset_file_size":74560,"modified_at":"2011/05/31 18:16:53 +0700","media_folder_id":26,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18408,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: