นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

หลัก > chanyar.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cats180659 {"modified_at":"2016/06/18 13:52:50 +0700","id":58249,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cats180659.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/18 13:52:50 +0700","media_folder_id":303,"description":"error","created_at":"2016/06/18 13:52:42 +0700","asset_updated_at":"2016/06/18 13:52:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106018}
  • Small_145284 {"modified_at":"2016/05/12 11:49:02 +0700","id":57811,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"145284.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/12 11:49:02 +0700","media_folder_id":303,"description":"\u0e2d.11","created_at":"2016/05/12 11:48:56 +0700","asset_updated_at":"2016/05/12 11:48:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":92924}
  • Small_290259bt {"modified_at":"2016/02/29 13:35:37 +0700","id":56909,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"290259bt.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/29 13:35:37 +0700","media_folder_id":303,"description":"banpu","created_at":"2016/02/29 13:35:30 +0700","asset_updated_at":"2016/02/29 13:35:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":114967}
  • Small_page05025908 {"modified_at":"2016/02/05 11:37:17 +0700","id":56513,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page05025908.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:37:17 +0700","media_folder_id":303,"description":"Big Cleaning day_08","created_at":"2016/02/05 11:37:10 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:37:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84019}
  • Small_page05025907 {"modified_at":"2016/02/05 11:36:50 +0700","id":56512,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page05025907.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:36:50 +0700","media_folder_id":303,"description":"Big Cleaning day_07","created_at":"2016/02/05 11:36:47 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:36:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82018}
  • Small_page05025906 {"modified_at":"2016/02/05 11:19:35 +0700","id":56511,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page05025906.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:19:35 +0700","media_folder_id":303,"description":"Big Cleaning day_06","created_at":"2016/02/05 11:19:30 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:19:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103366}
  • Small_page05025905 {"modified_at":"2016/02/05 11:19:13 +0700","id":56510,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page05025905.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:19:13 +0700","media_folder_id":303,"description":"Big Cleaning day_05","created_at":"2016/02/05 11:19:06 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:19:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87094}
  • Small_page05025904 {"modified_at":"2016/02/05 11:18:46 +0700","id":56509,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page05025904.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:18:46 +0700","media_folder_id":303,"description":"Big Cleaning day_04","created_at":"2016/02/05 11:18:42 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:18:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":96472}
  • Small_page05025903 {"modified_at":"2016/02/05 11:17:48 +0700","id":56508,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page05025903.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/05 11:17:48 +0700","media_folder_id":303,"description":"Big Cleaning day_03","created_at":"2016/02/05 11:17:45 +0700","asset_updated_at":"2016/02/05 11:17:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":109486}
ขนาดย่อ: