นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

หลัก > chanyar.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_catse501025901_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"catsE501025901_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"02_E5","created_at":"2016/02/01 10:21:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/02/01 10:21:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/01 10:21:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/01 10:21:20 +0700","id":56441,"asset_file_size":55715}
  • Small_s__5447682 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"S__5447682.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"01_E5","created_at":"2016/02/01 10:20:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/02/01 10:20:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/01 10:20:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/01 10:20:48 +0700","id":56440,"asset_file_size":210181}
  • Small_12660372_1098093250242490_1009032272_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12660372_1098093250242490_1009032272_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"connection","created_at":"2016/01/29 16:28:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/29 16:28:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/29 16:28:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/29 16:28:44 +0700","id":56420,"asset_file_size":21921}
  • Small_126 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"126.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e25\u0e01\u0e38\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22","created_at":"2016/01/22 09:57:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/22 09:57:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/22 09:57:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/22 09:57:42 +0700","id":56263,"asset_file_size":44566}
  • Small_calendar2016 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"calendar2016.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"calendar","created_at":"2016/01/21 15:20:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/21 15:20:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/21 15:20:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/21 15:20:22 +0700","id":56257,"asset_file_size":128488}
  • Small_124aa {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"124aa.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e04\u0e23\u0e39","created_at":"2016/01/16 17:13:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/16 17:13:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/16 17:13:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/16 17:13:34 +0700","id":56216,"asset_file_size":163172}
  • Small_29105803 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"29105803.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"29105803","created_at":"2015/10/29 10:16:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/10/29 10:16:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/10/29 10:16:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/10/29 10:16:45 +0700","id":55350,"asset_file_size":93825}
  • Small_29105802 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"29105802.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"29105802","created_at":"2015/10/29 09:58:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/10/29 09:58:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/10/29 09:58:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/10/29 09:58:04 +0700","id":55349,"asset_file_size":111005}
  • Small_29105801 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"29105801.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"29105801","created_at":"2015/10/29 09:57:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/10/29 09:57:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/10/29 09:57:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/10/29 09:57:32 +0700","id":55348,"asset_file_size":95754}
ขนาดย่อ: