นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

หลัก > chanyar.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_040558bt04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"040558bt04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"adblock05","created_at":"2015/05/04 12:23:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/05/04 12:23:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/04 12:23:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/04 12:23:11 +0700","id":52512,"asset_file_size":131401}
  • Small_040558bt03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"040558bt03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"adblock04","created_at":"2015/05/04 12:22:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/05/04 12:22:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/04 12:22:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/04 12:22:28 +0700","id":52511,"asset_file_size":300435}
  • Small_040558bt02a {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"040558bt02a.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"adblock03","created_at":"2015/05/04 12:21:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/05/04 12:21:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/04 12:21:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/04 12:21:30 +0700","id":52510,"asset_file_size":234666}
  • Small_040558bt02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"040558bt02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"adblock02","created_at":"2015/05/04 12:20:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/05/04 12:20:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/04 12:20:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/04 12:20:37 +0700","id":52509,"asset_file_size":386396}
  • Small_040558bt01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"040558bt01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"adblock01","created_at":"2015/05/04 12:19:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/05/04 12:19:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/04 12:19:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/04 12:19:59 +0700","id":52508,"asset_file_size":242115}
  • Small_050458hispeed {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"050458hispeed.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"test speed","created_at":"2015/04/05 13:07:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/04/05 13:07:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/05 13:08:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/05 13:08:01 +0700","id":51935,"asset_file_size":78441}
  • Small_789 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"789.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"papaya","created_at":"2015/03/07 10:36:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/07 10:36:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/07 10:36:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/07 10:36:34 +0700","id":51439,"asset_file_size":24060}
  • Small_google_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"google_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"google","created_at":"2015/01/18 13:28:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/01/18 13:28:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/18 13:28:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/18 13:28:22 +0700","id":50434,"asset_file_size":32263}
  • Small_170158bt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"170158bt.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"170158bt","created_at":"2015/01/17 13:29:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/01/17 13:29:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/17 13:29:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/17 13:29:09 +0700","id":50425,"asset_file_size":193322}
ขนาดย่อ: