นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

หลัก > chanyar.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pdfmerger03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pdfmerger03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"pdfmerger03","created_at":"2014/12/11 16:21:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/11 16:21:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/11 16:21:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/11 16:21:40 +0700","id":49814,"asset_file_size":442789}
  • Small_pdfmerger02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pdfmerger02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"pdfmerger02","created_at":"2014/12/11 16:20:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/11 16:20:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/11 16:20:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/11 16:20:38 +0700","id":49812,"asset_file_size":438790}
  • Small_pdfmerger01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pdfmerger01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"pdfmerger01","created_at":"2014/12/11 16:19:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/11 16:19:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/11 16:19:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/11 16:19:40 +0700","id":49811,"asset_file_size":420148}
  • Small_f02051257 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"f02051257.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"love02","created_at":"2014/12/05 14:08:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/05 14:08:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/05 14:08:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/05 14:08:42 +0700","id":49701,"asset_file_size":93853}
  • Small_f01051257 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"f01051257.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"love01","created_at":"2014/12/05 14:08:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/12/05 14:08:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/05 14:08:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/05 14:08:06 +0700","id":49700,"asset_file_size":85164}
  • Small_img_5926 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5926.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e01\u0e41\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e34\u0e48\u0e21","created_at":"2014/09/28 12:29:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/28 12:29:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/28 12:30:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/28 12:30:09 +0700","id":48805,"asset_file_size":423515}
  • Small_draw05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"draw05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e32\u0e14\u0e20\u0e32\u0e1e5","created_at":"2014/08/10 13:49:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/10 13:49:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/10 14:03:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/10 14:03:58 +0700","id":47791,"asset_file_size":79213}
  • Small_draw04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"draw04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e32\u0e14\u0e20\u0e32\u0e1e4","created_at":"2014/08/10 13:48:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/10 13:48:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/10 14:03:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/10 14:03:52 +0700","id":47790,"asset_file_size":85282}
  • Small_draw03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"draw03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e32\u0e14\u0e20\u0e32\u0e1e3","created_at":"2014/08/10 13:47:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/10 13:47:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/10 14:03:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/10 14:03:45 +0700","id":47789,"asset_file_size":75738}
ขนาดย่อ: