นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

หลัก > chanyar.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_draw02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"draw02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e32\u0e14\u0e20\u0e32\u0e1e2","created_at":"2014/08/10 13:46:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/10 13:46:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/10 14:03:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/10 14:03:39 +0700","id":47788,"asset_file_size":72902}
  • Small_draw01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"draw01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e32\u0e14\u0e20\u0e32\u0e1e1","created_at":"2014/08/10 13:45:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/10 13:45:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/10 14:03:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/10 14:03:32 +0700","id":47787,"asset_file_size":65412}
  • Small_flowerthai {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"flowerthai.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"ASEAN Flower1","created_at":"2014/08/04 11:45:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/04 11:45:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/04 12:04:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/04 12:04:21 +0700","id":47689,"asset_file_size":76245}
  • Small_flowerasean {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"flowerASEAN.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"ASEAN Flower","created_at":"2014/08/04 11:37:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/04 11:37:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/04 12:03:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/04 12:03:47 +0700","id":47688,"asset_file_size":46588}
  • Small_b3_260757 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b3_260757.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"openwith3","created_at":"2014/07/27 11:18:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/27 11:18:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/27 11:18:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/27 11:18:38 +0700","id":47562,"asset_file_size":161387}
  • Small_b2_260757 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b2_260757.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"openwith2","created_at":"2014/07/27 11:17:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/27 11:17:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/27 11:17:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/27 11:17:35 +0700","id":47561,"asset_file_size":113426}
  • Small_b1_260757 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b1_260757.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"openwith1","created_at":"2014/07/27 11:15:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/27 11:15:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/27 11:16:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/27 11:16:06 +0700","id":47560,"asset_file_size":118510}
  • Small_exercise {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"exercise.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"\u0e22\u0e37\u0e14\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e22\u0e37\u0e14\u0e2a\u0e32\u0e22","created_at":"2014/06/14 18:07:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/14 18:07:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/14 18:07:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/14 18:07:10 +0700","id":47006,"asset_file_size":92616}
  • Small_520_06cbt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_06cbt.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"keyboard06c","created_at":"2014/06/05 16:53:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/05 16:53:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/05 17:03:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/05 17:03:13 +0700","id":46916,"asset_file_size":68144}
ขนาดย่อ: