นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

หลัก > chanyar.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_520_05cbt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_05cbt.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"keyboard05c","created_at":"2014/06/05 16:52:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/05 16:52:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/05 17:03:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/05 17:03:08 +0700","id":46915,"asset_file_size":69552}
  • Small_520_11bt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_11bt.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"keyboard11","created_at":"2014/06/05 15:38:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/05 15:38:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/05 16:03:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/05 16:03:13 +0700","id":46913,"asset_file_size":80526}
  • Small_520_10bbt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_10bbt.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"keyboard10b","created_at":"2014/06/05 15:37:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/05 15:37:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/05 16:03:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/05 16:03:08 +0700","id":46912,"asset_file_size":80957}
  • Small_520_10abt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_10abt.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"keyboard10","created_at":"2014/06/05 15:32:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/05 15:32:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/05 15:32:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/05 15:32:39 +0700","id":46911,"asset_file_size":72553}
  • Small_520_09bbt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_09bbt.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"keyboard09b","created_at":"2014/06/05 15:31:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/05 15:31:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/05 15:31:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/05 15:31:36 +0700","id":46910,"asset_file_size":41721}
  • Small_520_09abt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_09abt.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"keyboard09","created_at":"2014/06/05 15:30:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/05 15:30:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/05 15:30:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/05 15:30:51 +0700","id":46909,"asset_file_size":70205}
  • Small_520_08bbt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_08bbt.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"keyboard08b","created_at":"2014/06/05 15:29:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/05 15:29:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/05 15:30:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/05 15:30:01 +0700","id":46908,"asset_file_size":72378}
  • Small_520_07abt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_07abt.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"keyboard07","created_at":"2014/06/05 15:28:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/05 15:28:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/05 15:28:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/05 15:28:51 +0700","id":46907,"asset_file_size":70523}
  • Small_520_06bbt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_06bbt.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"keyboard06b","created_at":"2014/06/05 15:26:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/05 15:26:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/05 15:27:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/05 15:27:03 +0700","id":46906,"asset_file_size":68789}
ขนาดย่อ: