นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

หลัก > chanyar.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dvd {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"DVD.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e19\u0e34\u0e14 \u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19 DVD\u0026nbsp;\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17 +/- R,+/-RW \u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/01 10:01:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:13:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:13:27 +0700","id":3848,"asset_file_size":96819}
  • Small_usbport {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"usbport.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15 USB","created_at":"2008/01/26 23:18:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:10:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:51 +0700","id":3570,"asset_file_size":95623}
  • Small_b11 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"b11.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e15\u0e01\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e1a\u0e25\u0e4a\u0e2d\u0e01 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e48\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2f\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/19 21:19:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":3,"updated_at":"2011/05/31 15:08:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2009/01/09 15:33:50 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:08:50 +0700","id":3288,"asset_file_size":18382}
  • Small_rakbankerd1-2 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"rakbankerd1-2.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 blog \u0e40\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e48\u0e30","created_at":"2007/12/01 18:51:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:40:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:40:53 +0700","id":1116,"asset_file_size":4533}
  • Small_intro {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"intro.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34.. \u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32 109 \u0e19\u0e30\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e2d\u0e34\u0e2d\u0e34 :)\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/30 10:52:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:39:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:39:55 +0700","id":1009,"asset_file_size":30335}
ขนาดย่อ: