นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 23 · ผู้ติดตาม: 12

หลัก > chanyar.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_520_06abt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_06abt.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"keyboard06","created_at":"2014/06/05 15:26:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/05 15:26:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/05 15:26:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/05 15:26:20 +0700","id":46905,"asset_file_size":62306}
  • Small_520_05bt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_05bt.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"keyboard05b","created_at":"2014/06/05 15:24:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/05 15:24:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/05 15:25:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/05 15:25:09 +0700","id":46904,"asset_file_size":67944}
  • Small_520_05abt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_05abt.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"keyboard05","created_at":"2014/06/05 15:23:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/05 15:23:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/05 15:23:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/05 15:23:43 +0700","id":46903,"asset_file_size":62328}
  • Small_520_04abt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_04abt.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"keyboard04","created_at":"2014/06/05 15:22:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/05 15:22:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/05 15:22:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/05 15:22:45 +0700","id":46902,"asset_file_size":64408}
  • Small_520_03abt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_03abt.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"keyboard03","created_at":"2014/06/05 15:21:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/05 15:21:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/05 15:21:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/05 15:21:46 +0700","id":46901,"asset_file_size":62959}
  • Small_520_02abt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_02abt.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"keyboard02","created_at":"2014/06/05 15:20:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/05 15:20:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/05 15:20:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/05 15:20:49 +0700","id":46900,"asset_file_size":64102}
  • Small_520_01abt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"520_01abt.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"keyboard01","created_at":"2014/06/05 15:20:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/05 15:20:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/05 15:20:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/05 15:20:15 +0700","id":46899,"asset_file_size":43538}
  • Small_img_5478_0657bt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5478_0657bt.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"ups03","created_at":"2014/06/02 14:04:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/02 14:04:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/02 14:05:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/02 14:05:55 +0700","id":46858,"asset_file_size":97634}
  • Small_img_5477_0657bt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5477_0657bt.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":303,"visibility":2,"description":"ups02","created_at":"2014/06/02 14:03:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/02 14:03:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/02 14:04:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/02 14:04:52 +0700","id":46857,"asset_file_size":42350}
ขนาดย่อ: