นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wawa
Ico64
Charunee Maharat
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > charunee.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_king {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"king.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1104,"visibility":2,"description":"King","created_at":"2017/09/04 09:55:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/09/04 09:55:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/09/04 09:55:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/09/04 09:55:23 +0700","id":61658,"asset_file_size":129579}
  • Small_audit3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"audit3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1104,"visibility":2,"description":"audit3","created_at":"2017/07/03 10:15:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/07/03 10:15:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/07/03 10:15:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/07/03 10:15:42 +0700","id":61298,"asset_file_size":65225}
  • Small_audit2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"audit2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1104,"visibility":2,"description":"audit2","created_at":"2017/07/03 09:33:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/07/03 09:33:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/07/03 09:33:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/07/03 09:33:21 +0700","id":61296,"asset_file_size":67130}
  • Small_audit {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"audit.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1104,"visibility":2,"description":"audit1","created_at":"2017/07/03 09:31:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/07/03 09:31:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/07/03 09:32:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/07/03 09:32:04 +0700","id":61295,"asset_file_size":76619}
  • Small_iqa4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IQA4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1104,"visibility":2,"description":"IQA60_","created_at":"2017/06/05 09:30:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/06/05 09:30:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/05 09:30:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/05 09:30:31 +0700","id":61202,"asset_file_size":78048}
  • Small_iqa3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IQA3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1104,"visibility":2,"description":"IQA60_3","created_at":"2017/06/05 09:29:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/06/05 09:29:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/05 09:30:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/05 09:30:05 +0700","id":61201,"asset_file_size":62353}
  • Small_iqa2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IQA2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1104,"visibility":2,"description":"IQA60_2","created_at":"2017/06/05 09:28:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/06/05 09:28:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/05 09:28:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/05 09:28:58 +0700","id":61200,"asset_file_size":66118}
  • Small_iqa1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IQA1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1104,"visibility":2,"description":"IQA60_1","created_at":"2017/06/05 09:28:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/06/05 09:28:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/05 09:28:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/05 09:28:37 +0700","id":61199,"asset_file_size":62582}
  • {"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"en.bmp","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1104,"visibility":2,"description":"en","created_at":"2017/05/22 09:49:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/05/22 09:49:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/22 09:49:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/22 09:49:42 +0700","id":61075,"asset_file_size":34374}
ขนาดย่อ: