นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_march2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":234,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/18 19:58:09 +0700","updated_at":"2017/08/18 19:58:13 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/18 19:58:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"MARCH2.png","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/18 19:58:08 +0700","id":61585,"member_only_commentable":false,"description":"March2","comment_counter":0,"asset_file_size":560022}
 • Tiny_march {"member_only_readable":false,"media_folder_id":234,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/18 19:55:15 +0700","updated_at":"2017/08/18 19:55:21 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/18 19:55:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"MARCH.png","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/18 19:55:15 +0700","id":61584,"member_only_commentable":false,"description":"March","comment_counter":0,"asset_file_size":361550}
 • Tiny_happiness6aug17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/18 14:57:44 +0700","updated_at":"2017/08/18 14:57:50 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/18 14:57:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Happiness6Aug17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/18 14:57:44 +0700","id":61583,"member_only_commentable":true,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","comment_counter":0,"asset_file_size":423528}
 • Tiny_5s {"member_only_readable":false,"media_folder_id":167,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/18 10:58:39 +0700","updated_at":"2017/08/18 10:58:45 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/18 10:58:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"5s._2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/18 10:58:39 +0700","id":61582,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e30\u0e14\u0e27\u0e01","comment_counter":0,"asset_file_size":91905}
 • Tiny_artist6aug17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/17 18:37:43 +0700","updated_at":"2017/08/17 18:37:48 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/17 18:37:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Artist6Aug17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/17 18:37:43 +0700","id":61581,"member_only_commentable":true,"description":"artist","comment_counter":0,"asset_file_size":805771}
 • Tiny_aug_18 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1004,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/17 12:38:19 +0700","updated_at":"2017/08/17 12:38:23 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/17 12:38:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Aug_18.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/17 12:38:19 +0700","id":61580,"member_only_commentable":false,"description":"GE","comment_counter":0,"asset_file_size":398671}
 • Tiny_done6aug17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/16 13:54:26 +0700","updated_at":"2017/08/16 13:54:34 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/16 13:54:34 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Done6Aug17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/16 13:54:26 +0700","id":61579,"member_only_commentable":true,"description":"done","comment_counter":0,"asset_file_size":638394}
 • Tiny_journey6aug17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/14 21:22:11 +0700","updated_at":"2017/08/14 21:22:17 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/14 21:22:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Journey6Aug17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/14 21:22:11 +0700","id":61578,"member_only_commentable":true,"description":"journey","comment_counter":0,"asset_file_size":698250}
 • Tiny_140860humi4 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/14 16:13:07 +0700","updated_at":"2017/08/14 16:13:09 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/14 16:13:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"140860humi4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/14 16:13:07 +0700","id":61577,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","comment_counter":0,"asset_file_size":235078}
 • Tiny_140860humi3 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/14 16:12:44 +0700","updated_at":"2017/08/14 16:12:47 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/14 16:12:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"140860humi3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/14 16:12:44 +0700","id":61576,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","comment_counter":0,"asset_file_size":266074}
 • Tiny_140860humi2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/14 16:12:19 +0700","updated_at":"2017/08/14 16:12:21 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/14 16:12:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"140860humi2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/14 16:12:19 +0700","id":61575,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","comment_counter":0,"asset_file_size":140499}
 • Tiny_140860humi1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/14 16:11:49 +0700","updated_at":"2017/08/14 16:11:54 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/14 16:11:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"140860humi1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/14 16:11:49 +0700","id":61574,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","comment_counter":0,"asset_file_size":225294}
 • Tiny_life6aug17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/13 22:09:38 +0700","updated_at":"2017/08/13 22:09:44 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/13 22:09:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Life6Aug17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/13 22:09:38 +0700","id":61573,"member_only_commentable":true,"description":"\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","comment_counter":0,"asset_file_size":706068}
 • Tiny_fv300 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":193,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/13 14:25:25 +0700","updated_at":"2017/08/13 14:25:30 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/13 14:25:30 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"FV300.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/13 14:25:25 +0700","id":61572,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e42\u0e1f\u0e04\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c","comment_counter":0,"asset_file_size":36039}
 • Tiny_plant_cell5n {"member_only_readable":false,"media_folder_id":193,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/12 22:26:37 +0700","updated_at":"2017/08/12 22:26:41 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/12 22:26:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Plant_cell5N.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/12 22:26:37 +0700","id":61571,"member_only_commentable":false,"description":"plant cell imaged with CLSM","comment_counter":0,"asset_file_size":119382}
 • Tiny_plant_cell4n {"member_only_readable":false,"media_folder_id":193,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/12 22:26:05 +0700","updated_at":"2017/08/12 22:26:10 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/12 22:26:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Plant_cell4N.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/12 22:26:05 +0700","id":61570,"member_only_commentable":false,"description":"plant cell imaged with CLSM","comment_counter":0,"asset_file_size":358177}
 • Tiny_plant_cell3n {"member_only_readable":false,"media_folder_id":193,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/12 22:25:31 +0700","updated_at":"2017/08/12 22:25:34 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/12 22:25:34 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Plant_cell3N.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/12 22:25:31 +0700","id":61569,"member_only_commentable":false,"description":"plant cell imaged with CLSM","comment_counter":0,"asset_file_size":190172}
 • Tiny_plant_cell2n {"member_only_readable":false,"media_folder_id":193,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/12 22:25:02 +0700","updated_at":"2017/08/12 22:25:03 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/12 22:25:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Plant_cell2N.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/12 22:25:02 +0700","id":61568,"member_only_commentable":false,"description":"plant cell imaged with CLSM","comment_counter":0,"asset_file_size":278085}
 • Tiny_plant_cell1n {"member_only_readable":false,"media_folder_id":193,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/12 22:24:32 +0700","updated_at":"2017/08/12 22:24:37 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/12 22:24:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Plant_cell1N.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/12 22:24:32 +0700","id":61567,"member_only_commentable":false,"description":"plant cell imaged with CLSM","comment_counter":0,"asset_file_size":393953}
 • Tiny_dsc_1270 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":738,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/12 10:57:48 +0700","updated_at":"2017/08/12 10:57:50 +0700","commentable":false,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/12 10:57:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"DSC_1270.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/12 10:57:48 +0700","id":61565,"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c2","comment_counter":0,"asset_file_size":88823}
 • Tiny_dsc_1276 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":738,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/12 10:56:03 +0700","updated_at":"2017/08/12 10:56:08 +0700","commentable":false,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/12 10:56:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"DSC_1276.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/12 10:56:03 +0700","id":61564,"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c1","comment_counter":0,"asset_file_size":128084}
 • Tiny_dsc_1286 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":738,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/12 10:54:39 +0700","updated_at":"2017/08/12 10:54:42 +0700","commentable":false,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/12 10:54:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"DSC_1286.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/12 10:54:39 +0700","id":61563,"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c","comment_counter":0,"asset_file_size":107594}
 • Tiny_time6aug17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/12 10:44:14 +0700","updated_at":"2017/08/12 10:44:18 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/12 10:44:18 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Time6AUg17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/12 10:44:14 +0700","id":61562,"member_only_commentable":true,"description":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32","comment_counter":0,"asset_file_size":740105}
 • Tiny_success6aug17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/11 21:16:17 +0700","updated_at":"2017/08/11 21:16:21 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/11 21:16:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Success6Aug17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/11 21:16:17 +0700","id":61561,"member_only_commentable":true,"description":"success","comment_counter":0,"asset_file_size":716236}
 • {"member_only_readable":false,"media_folder_id":230,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/11 20:48:27 +0700","updated_at":"2017/08/11 20:48:28 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/11 20:48:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"L-5.mp4","asset_content_type":"video/mp4","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/11 20:48:27 +0700","id":61560,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e02\u0e27\u0e14\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e25\u0e30\u0e25\u0e32\u0e22Reference mass solution","comment_counter":0,"asset_file_size":422491}
 • Tiny_l-4 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":230,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/11 20:43:10 +0700","updated_at":"2017/08/11 20:43:12 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/11 20:43:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"L-4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/11 20:43:10 +0700","id":61559,"member_only_commentable":false,"description":"Reference mass solution for 6545 Q-TOF","comment_counter":0,"asset_file_size":52595}
 • Tiny_5s_s1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":167,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/11 19:28:21 +0700","updated_at":"2017/08/11 19:28:26 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/11 19:28:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"5s_S1.png","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/11 19:28:21 +0700","id":61558,"member_only_commentable":false,"description":"5s","comment_counter":0,"asset_file_size":152539}
 • Tiny_aug_17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1004,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/11 16:16:30 +0700","updated_at":"2017/08/11 16:16:36 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/11 16:16:36 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Aug_17.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/11 16:16:30 +0700","id":61557,"member_only_commentable":false,"description":"CW16","comment_counter":0,"asset_file_size":230389}
 • Tiny_aug_14 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1004,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/11 11:40:53 +0700","updated_at":"2017/08/11 11:40:54 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/11 11:40:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Aug_14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/11 11:40:53 +0700","id":61556,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22","comment_counter":0,"asset_file_size":64872}
 • Tiny_unimportantaug17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 13:49:53 +0700","updated_at":"2017/08/10 13:49:58 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/10 13:49:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"UnimportantAug17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 13:49:53 +0700","id":61554,"member_only_commentable":true,"description":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d","comment_counter":0,"asset_file_size":814800}
 • Tiny_gf221 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:28:24 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:28:30 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:28:30 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF221.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:24 +0700","id":61553,"member_only_commentable":false,"description":"GF221.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":38392}
 • Tiny_gf220 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:28:17 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:28:19 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:28:19 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF220.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:17 +0700","id":61552,"member_only_commentable":false,"description":"GF220.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":45917}
 • Tiny_gf219 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:28:09 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:28:12 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:28:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF219.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:09 +0700","id":61551,"member_only_commentable":false,"description":"GF219.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":43178}
 • Tiny_gf218 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:28:01 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:28:06 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:28:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF218.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:28:01 +0700","id":61550,"member_only_commentable":false,"description":"GF218.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":42558}
 • Tiny_gf217 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:27:53 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:27:59 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:27:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF217.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:53 +0700","id":61549,"member_only_commentable":false,"description":"GF217.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":41440}
 • Tiny_gf216 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:27:46 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:27:52 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:27:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF216.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:46 +0700","id":61548,"member_only_commentable":false,"description":"GF216.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":49376}
 • Tiny_gf215 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:27:37 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:27:40 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:27:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF215.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:37 +0700","id":61547,"member_only_commentable":false,"description":"GF215.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":40649}
 • Tiny_gf214 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:27:25 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:27:29 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:27:29 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF214.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:25 +0700","id":61546,"member_only_commentable":false,"description":"GF214.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":41676}
 • Tiny_gf213 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:27:16 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:27:17 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:27:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF213.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:16 +0700","id":61545,"member_only_commentable":false,"description":"GF213.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":47264}
 • Tiny_gf211 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:27:01 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:27:06 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:27:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF211.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:27:01 +0700","id":61544,"member_only_commentable":false,"description":"GF211.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":49552}
 • Tiny_gf210 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:26:53 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:26:55 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:26:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF210.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:53 +0700","id":61543,"member_only_commentable":false,"description":"GF210.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":62683}
 • Tiny_gf209 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:26:46 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:26:48 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:26:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF209.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:46 +0700","id":61542,"member_only_commentable":false,"description":"GF209.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":40861}
 • Tiny_gf208 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:26:40 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:26:42 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:26:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF208.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:40 +0700","id":61541,"member_only_commentable":false,"description":"GF208.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":38574}
 • Tiny_gf207 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:26:32 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:26:35 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:26:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF207.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:32 +0700","id":61540,"member_only_commentable":false,"description":"GF207.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":44032}
 • Tiny_gf206 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:26:24 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:26:29 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:26:29 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF206.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:24 +0700","id":61539,"member_only_commentable":false,"description":"GF206.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":41608}
 • Tiny_gf205 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:26:17 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:26:22 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:26:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF205.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:17 +0700","id":61538,"member_only_commentable":false,"description":"GF205.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":45959}
 • Tiny_gf204 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:26:10 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:26:16 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:26:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF204.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:10 +0700","id":61537,"member_only_commentable":false,"description":"GF204.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":43394}
 • Tiny_gf203 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:26:03 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:26:09 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:26:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF203.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:26:03 +0700","id":61536,"member_only_commentable":false,"description":"GF203.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":44968}
 • Tiny_gf202 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:25:55 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:25:58 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:25:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF202.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:25:55 +0700","id":61535,"member_only_commentable":false,"description":"GF202.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":50315}
 • Tiny_gf201 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/10 10:25:46 +0700","updated_at":"2017/08/10 10:25:51 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/08/10 10:25:51 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"GF201.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/10 10:25:46 +0700","id":61534,"member_only_commentable":false,"description":"GF201.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":40315}
 • Tiny_mistake6aug17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/09 14:00:06 +0700","updated_at":"2017/08/09 14:00:12 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/09 14:00:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Mistake6Aug17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/09 14:00:06 +0700","id":61533,"member_only_commentable":true,"description":"mistake","comment_counter":0,"asset_file_size":582678}
 • Tiny_aug_6 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1004,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/08 16:15:08 +0700","updated_at":"2017/08/08 16:15:14 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/08 16:15:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Aug_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/08 16:15:08 +0700","id":61532,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","comment_counter":0,"asset_file_size":379438}
 • Tiny_aug_7 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1004,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/08 15:42:36 +0700","updated_at":"2017/08/08 15:42:41 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/08 15:42:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Aug_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/08 15:42:36 +0700","id":61531,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e44\u0e17\u0e22","comment_counter":0,"asset_file_size":259569}
 • Tiny_started6aug17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/08 15:13:23 +0700","updated_at":"2017/08/08 15:13:31 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/08 15:13:31 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Started6Aug17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/08 15:13:23 +0700","id":61530,"member_only_commentable":true,"description":"started","comment_counter":0,"asset_file_size":554574}
 • Tiny_p-2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":230,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/07 08:27:48 +0700","updated_at":"2017/08/07 08:27:53 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/07 08:27:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"P-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/07 08:27:48 +0700","id":61529,"member_only_commentable":false,"description":"Clean a sample cup","comment_counter":0,"asset_file_size":85548}
 • Tiny_p-1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":230,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/07 08:16:02 +0700","updated_at":"2017/08/07 08:16:05 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/07 08:16:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"P-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/07 08:16:02 +0700","id":61528,"member_only_commentable":false,"description":"Clean a sample cup","comment_counter":0,"asset_file_size":16633}
 • Tiny_1502023047273 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":228,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/06 19:39:46 +0700","updated_at":"2017/08/06 19:39:50 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/06 19:39:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"1502023047273.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/06 19:39:46 +0700","id":61527,"member_only_commentable":false,"description":"7273","comment_counter":0,"asset_file_size":171357}
 • Tiny_p_20170727_093845_1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":228,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/06 19:39:23 +0700","updated_at":"2017/08/06 19:39:29 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/06 19:39:29 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"P_20170727_093845_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/06 19:39:22 +0700","id":61526,"member_only_commentable":false,"description":"3845","comment_counter":0,"asset_file_size":55513}
 • Tiny_p_20170727_092158_1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":228,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/06 19:39:00 +0700","updated_at":"2017/08/06 19:39:03 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/06 19:39:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"P_20170727_092158_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/06 19:39:00 +0700","id":61525,"member_only_commentable":false,"description":"158","comment_counter":0,"asset_file_size":62589}
 • Tiny_p_20170727_091959_1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":228,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/06 19:34:42 +0700","updated_at":"2017/08/06 19:34:46 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/06 19:34:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"P_20170727_091959_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/06 19:34:42 +0700","id":61524,"member_only_commentable":false,"description":"959","comment_counter":0,"asset_file_size":63715}
 • Tiny_060860kaizen {"member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/06 19:32:13 +0700","updated_at":"2017/08/06 19:32:19 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/06 19:32:19 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"060860kaizen.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/06 19:32:13 +0700","id":61523,"member_only_commentable":false,"description":"050825560 kaizen all day","comment_counter":0,"asset_file_size":690685}
 • Tiny_opinion11jul17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/06 14:56:30 +0700","updated_at":"2017/08/06 14:56:36 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/06 14:56:36 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Opinion11Jul17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/06 14:56:30 +0700","id":61522,"member_only_commentable":true,"description":"opinion","comment_counter":0,"asset_file_size":883910}
 • Tiny_large_seeing9 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/05 21:18:37 +0700","updated_at":"2017/08/05 21:18:41 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/05 21:18:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"large_seeing9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/05 21:18:37 +0700","id":61521,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","comment_counter":0,"asset_file_size":66293}
 • Tiny_getthefirst1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/05 21:09:11 +0700","updated_at":"2017/08/05 21:09:13 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/05 21:09:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"getthefirst1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/05 21:09:11 +0700","id":61520,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e35\u0e481 \u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e04\u0e23\u0e39","comment_counter":0,"asset_file_size":242968}
 • Tiny_chart1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/05 21:08:36 +0700","updated_at":"2017/08/05 21:08:41 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/05 21:08:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"chart1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/05 21:08:36 +0700","id":61519,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e35\u0e481 \u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e04\u0e23\u0e39","comment_counter":0,"asset_file_size":131842}
 • Tiny_dean {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/05 21:08:07 +0700","updated_at":"2017/08/05 21:08:10 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/05 21:08:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"dean.png","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/05 21:08:07 +0700","id":61518,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e35\u0e481 \u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e04\u0e23\u0e39","comment_counter":0,"asset_file_size":539402}
 • Tiny_increaserubber3 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/05 20:41:35 +0700","updated_at":"2017/08/05 20:46:14 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/05 20:46:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"increaserubber3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/05 20:41:35 +0700","id":61517,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e23\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e21\u0e39\u0e25\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","comment_counter":0,"asset_file_size":416790}
 • Tiny_increaserubber1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/05 20:41:00 +0700","updated_at":"2017/08/05 20:41:02 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/05 20:41:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"increaserubber1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/05 20:41:00 +0700","id":61516,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e23\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e21\u0e39\u0e25\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","comment_counter":0,"asset_file_size":81223}
 • Tiny_chaipat2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/05 20:28:27 +0700","updated_at":"2017/08/05 20:28:33 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/05 20:28:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"chaipat2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/05 20:28:27 +0700","id":61515,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e21.\u0e2d.\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e1e\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e02\u0e17\u0e32\u0e19\u0e41\u0e01\u0e48\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23","comment_counter":0,"asset_file_size":535223}
 • Tiny_chaipat1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/05 20:28:04 +0700","updated_at":"2017/08/05 20:28:07 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/05 20:28:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"chaipat1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/05 20:28:04 +0700","id":61514,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e21.\u0e2d.\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e1e\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e02\u0e17\u0e32\u0e19\u0e41\u0e01\u0e48\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23","comment_counter":0,"asset_file_size":413801}
 • Tiny_hapex2017 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/05 19:59:38 +0700","updated_at":"2017/08/05 19:59:40 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/05 19:59:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"hapex2017.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/05 19:59:38 +0700","id":61513,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e40\u0e14\u0e0a \u0e2a\u0e35\u0e15\u0e1a\u0e38\u0e15\u0e23 \u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e42\u0e2b\u0e21 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e18\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25 2560 World Hapex 2017 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e42\u0e14\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 13 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2560 \u0e13 \u0e40\u0e1c\u0e22\u0e23\u0e31\u0e10\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e21\u0e35\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e14\u0e31\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a 1 \u0e43\u0e19 5 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e25\u0e01 \u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e352563 \u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e21\u0e38\u0e2a\u0e25\u0e34\u0e21\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e42\u0e25\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 2,000 \u0e25\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e19 \u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01 \u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e40\u0e14\u0e0a \u0e2a\u0e35\u0e15\u0e1a\u0e38\u0e15\u0e23 \u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e42\u0e2b\u0e21 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e18\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e34\u0e28\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e2d\u0e14\u0e35\u0e15\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e1c\u0e28.\u0e27\u0e28\u0e34\u0e19 \u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c \u0e23\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e23.\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e38\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c \u0e1a\u0e34\u0e25\u0e25\u0e48\u0e32\u0e40\u0e15\u0e4a\u0e30 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e08\u0e38\u0e2c\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e14\u0e23.\u0e18\u0e27\u0e31\u0e0a \u0e19\u0e38\u0e49\u0e22\u0e1c\u0e2d\u0e21 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \t\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01 \u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e40\u0e14\u0e0a \u0e2a\u0e35\u0e15\u0e1a\u0e38\u0e15\u0e23 \u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e42\u0e2b\u0e21 \u0e43\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e30\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e41\u0e17\u0e19\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e01\u0e25\u0e48\u0e32\u0e27\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e23\u0e31\u0e10\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e21\u0e35\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e31\u0e14\u0e40\u0e08\u0e19\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e15\u0e34\u0e14\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a 1 \u0e43\u0e19 5 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e25\u0e01 \u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e35 2563 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e08\u0e38\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 13 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e25\u0e01 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e31\u0e10\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e44\u0e14\u0e49\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e17\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e01\u0e25 \u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e42\u0e20\u0e04\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e21\u0e38\u0e2a\u0e25\u0e34\u0e21\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e42\u0e25\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 2,000 \u0e25\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e19 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e42\u0e20\u0e04 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e17\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e14\u0e23.\u0e18\u0e27\u0e31\u0e0a \u0e19\u0e38\u0e49\u0e22\u0e1c\u0e2d\u0e21 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e1c\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e44\u0e14\u0e49\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25 2560 (World Hapex 2017) \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e08\u0e38\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e25\u0e32\u0e21\u0e21\u0e35\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19 \u0e2a\u0e48\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e42\u0e20\u0e04 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e49\u0e32\u0e02\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e15\u0e32\u0e21\u0e44\u0e1b\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25\u0e22\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e21\u0e35\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \t\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e43\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 7 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e1b\u0e35\u0e19\u0e35\u0e49\u0e21\u0e35\u0e41\u0e19\u0e27\u0e04\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32 \u201c\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19 (HALAL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT)\u201d \u0e21\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e17\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e42\u0e20\u0e04 \u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e42\u0e20\u0e04 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e23\u0e27\u0e21\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e01\u0e23\u0e30\u0e15\u0e38\u0e49\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e22\u0e32\u0e22\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e2d\u0e14\u0e04\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e27\u0e34\u0e16\u0e35\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e22\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e21\u0e38\u0e2a\u0e25\u0e34\u0e21\u0e43\u0e19\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46 \t\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25 2560 (World Hapex 2017) \u0e21\u0e35\u0e23\u0e30\u0e22\u0e30\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e08\u0e31\u0e14\u0e07\u0e32\u0e19 4 \u0e27\u0e31\u0e19 \u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 13 - 16 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2560 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e09\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e23\u0e34\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e04\u0e23\u0e1a 60 \u0e1b\u0e35 \u0e21.\u0e2d. \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e46 \u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19 \u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10 \u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25 \u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19 \u0e52\u0e53\u0e50 \u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32 \u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e01\u0e48 \u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e2d\u0e32\u0e07 \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28 \t\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e19\u0e35\u0e49\u0e21\u0e35\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19 \u0e1b\u0e32\u0e10\u0e01\u0e16\u0e32\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19 (HALAL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT) \u0e42\u0e14\u0e22 \u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e34\u0e28\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e2d\u0e14\u0e35\u0e15\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e27\u0e48\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28 \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d \u201c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25\u201d \u0e42\u0e14\u0e22 \u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e27\u0e34\u0e19\u0e31\u0e22 \u0e14\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e25\u0e31\u0e19 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25 \u0e08\u0e38\u0e2c\u0e32\u0e25\u0e07\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e49\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e21\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e15\u0e01\u0e25\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e25\u0e32\u0e21\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e38\u0e21\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e25\u0e32\u0e21\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e2d\u0e35\u0e01\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \t\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e16\u0e32\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e44\u0e14\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e42\u0e17\u0e23.074289292 www.halinst.psu.ac.th facebook:World HAPEX 2017","comment_counter":0,"asset_file_size":433843}
 • Tiny_21 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/05 19:49:01 +0700","updated_at":"2017/08/05 19:49:06 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/05 19:49:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"21.1.JPEG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/05 19:49:01 +0700","id":61512,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 hatyai nature run 2017","comment_counter":0,"asset_file_size":547699}
 • Tiny_10 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/05 19:48:32 +0700","updated_at":"2017/08/05 19:48:35 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/05 19:48:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"10.5.JPEG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/05 19:48:32 +0700","id":61511,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 hatyai nature run 2017","comment_counter":0,"asset_file_size":509820}
 • Tiny_4km {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/05 19:48:01 +0700","updated_at":"2017/08/05 19:48:03 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/05 19:48:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"4km.JPEG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/05 19:48:01 +0700","id":61510,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 hatyai nature run 2017","comment_counter":0,"asset_file_size":530725}
 • Tiny_success11jul17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/05 19:27:02 +0700","updated_at":"2017/08/05 19:27:06 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/05 19:27:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Success11Jul17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/05 19:27:01 +0700","id":61509,"member_only_commentable":true,"description":"success","comment_counter":0,"asset_file_size":579979}
 • Tiny_naturerun20417_1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/05 19:26:56 +0700","updated_at":"2017/08/05 19:26:57 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/05 19:26:57 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"naturerun20417_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/05 19:26:56 +0700","id":61508,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 hatyai nature run 2017","comment_counter":0,"asset_file_size":160869}
 • Tiny_naturerunroute2017 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/05 19:26:26 +0700","updated_at":"2017/08/05 19:26:31 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/05 19:26:31 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"naturerunroute2017.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/05 19:26:26 +0700","id":61507,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 hatyai nature run 2017","comment_counter":0,"asset_file_size":306610}
 • Tiny_naturerun2017_3 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/05 19:26:00 +0700","updated_at":"2017/08/05 19:26:05 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/05 19:26:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"naturerun2017_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/05 19:26:00 +0700","id":61506,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 hatyai nature run 2017","comment_counter":0,"asset_file_size":132043}
 • Tiny_naturerun2017_4 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/05 19:25:36 +0700","updated_at":"2017/08/05 19:25:38 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/05 19:25:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"naturerun2017_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/05 19:25:36 +0700","id":61505,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 hatyai nature run 2017","comment_counter":0,"asset_file_size":130025}
 • Tiny_naturerun201_2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/05 19:24:55 +0700","updated_at":"2017/08/05 19:24:57 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/05 19:24:57 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"naturerun201_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/05 19:24:55 +0700","id":61504,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 hatyai nature run 2017","comment_counter":0,"asset_file_size":125115}
 • Tiny_relationalcapitalorganizationalcapitalcomponent {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1474,"asset_processing":false,"created_at":"2017/08/04 13:19:54 +0700","updated_at":"2017/08/04 13:19:59 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/08/04 13:19:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"RelationalCapitalOrganizationalCapitalComponent.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/04 13:19:54 +0700","id":61503,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e38\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e42\u0e14\u0e22 \u0e04\u0e07\u0e1e\u0e25 \u0e21\u0e19\u0e27\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e01\u0e38\u0e25","comment_counter":0,"asset_file_size":133044}
ขนาดย่อ: