นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_tomorrow24jun17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/26 08:37:06 +0700","updated_at":"2017/06/26 08:37:11 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/26 08:37:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Tomorrow24Jun17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/26 08:37:05 +0700","id":61282,"member_only_commentable":true,"description":"Tomorrow","comment_counter":0,"asset_file_size":565959}
 • Tiny_250660mfu4 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/25 17:00:09 +0700","updated_at":"2017/06/25 17:00:14 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/25 17:00:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"250660mfu4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/25 17:00:09 +0700","id":61281,"member_only_commentable":false,"description":"MFU","comment_counter":0,"asset_file_size":230794}
 • Tiny_250660mfu3 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/25 16:59:44 +0700","updated_at":"2017/06/25 16:59:49 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/25 16:59:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"250660mfu3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/25 16:59:44 +0700","id":61280,"member_only_commentable":false,"description":"MFU","comment_counter":0,"asset_file_size":250431}
 • Tiny_250660mfu2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/25 16:58:55 +0700","updated_at":"2017/06/25 16:59:00 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/25 16:59:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"250660mfu2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/25 16:58:55 +0700","id":61279,"member_only_commentable":false,"description":"MFU","comment_counter":0,"asset_file_size":223311}
 • Tiny_250660mfu1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/25 16:58:25 +0700","updated_at":"2017/06/25 16:58:33 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/25 16:58:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"250660mfu1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/25 16:58:25 +0700","id":61278,"member_only_commentable":false,"description":"MFU","comment_counter":0,"asset_file_size":247593}
 • Tiny_right24jun17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/25 00:01:50 +0700","updated_at":"2017/06/25 00:01:57 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/25 00:01:57 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Right24Jun17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/25 00:01:50 +0700","id":61277,"member_only_commentable":true,"description":"right","comment_counter":0,"asset_file_size":572465}
 • Tiny_life24jun17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/24 08:11:44 +0700","updated_at":"2017/06/24 08:11:52 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/24 08:11:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Life24Jun17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/24 08:11:44 +0700","id":61276,"member_only_commentable":true,"description":"\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","comment_counter":0,"asset_file_size":713179}
 • Tiny_alreadyhavejun17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/23 23:33:43 +0700","updated_at":"2017/06/23 23:33:48 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/23 23:33:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"AlreadyHaveJun17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/23 23:33:43 +0700","id":61275,"member_only_commentable":true,"description":"fun","comment_counter":0,"asset_file_size":705293}
 • Tiny_19126047_1369077169813633_1259340170_o {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1573,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/23 10:33:23 +0700","updated_at":"2017/06/23 10:33:27 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/23 10:33:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"19126047_1369077169813633_1259340170_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/23 10:33:23 +0700","id":61274,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19","comment_counter":0,"asset_file_size":51791}
 • Tiny_19204719_1370790982975585_1955906216_o {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1573,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/23 10:32:14 +0700","updated_at":"2017/06/23 10:32:20 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/23 10:32:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"19204719_1370790982975585_1955906216_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/23 10:32:14 +0700","id":61273,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e191","comment_counter":0,"asset_file_size":54126}
 • Tiny_19349441_1372742396113777_1922114429_o {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1573,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/23 10:31:24 +0700","updated_at":"2017/06/23 10:31:28 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/23 10:31:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"19349441_1372742396113777_1922114429_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/23 10:31:24 +0700","id":61272,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e199","comment_counter":0,"asset_file_size":75005}
 • Tiny_120660-2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1306,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/23 10:31:00 +0700","updated_at":"2017/06/23 10:31:07 +0700","commentable":false,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/23 10:31:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"120660-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/23 10:31:00 +0700","id":61271,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e48june2","comment_counter":0,"asset_file_size":289039}
 • Tiny_19179686_1369077179813632_1808150081_o {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1573,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/23 10:23:12 +0700","updated_at":"2017/06/23 10:23:16 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/23 10:23:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"19179686_1369077179813632_1808150081_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/23 10:23:12 +0700","id":61269,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e198","comment_counter":0,"asset_file_size":73014}
 • Tiny_img_1888 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1555,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/23 09:41:30 +0700","updated_at":"2017/06/23 09:41:34 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/23 09:41:34 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"IMG_1888.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/23 09:41:30 +0700","id":61268,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e197","comment_counter":0,"asset_file_size":36699}
 • Tiny_img_1945 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1555,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/23 09:41:10 +0700","updated_at":"2017/06/23 09:41:13 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/23 09:41:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"IMG_1945.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/23 09:41:10 +0700","id":61267,"member_only_commentable":false,"description":"agiing","comment_counter":0,"asset_file_size":140482}
 • Tiny_19449484_1378150035573013_172010006_o33 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1555,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/23 09:34:41 +0700","updated_at":"2017/06/23 09:34:45 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/23 09:34:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"19449484_1378150035573013_172010006_o33.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/23 09:34:41 +0700","id":61266,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e193","comment_counter":0,"asset_file_size":120723}
 • Tiny_19125589_1369077176480299_1193195880_o {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1555,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/23 09:31:44 +0700","updated_at":"2017/06/23 09:31:49 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/23 09:31:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"19125589_1369077176480299_1193195880_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/23 09:31:44 +0700","id":61265,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e192","comment_counter":0,"asset_file_size":73859}
 • Tiny_19212622_1370790919642258_610889594_o {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1555,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/23 09:31:25 +0700","updated_at":"2017/06/23 09:31:28 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/23 09:31:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"19212622_1370790919642258_610889594_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/23 09:31:25 +0700","id":61264,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e191","comment_counter":0,"asset_file_size":68483}
 • Tiny_19204796_1370790922975591_1776298647_o {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1555,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/23 09:31:01 +0700","updated_at":"2017/06/23 09:31:06 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/23 09:31:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"19204796_1370790922975591_1776298647_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/23 09:31:01 +0700","id":61263,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19","comment_counter":0,"asset_file_size":44585}
 • Tiny_preventflood4 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/21 09:52:31 +0700","updated_at":"2017/06/21 09:52:36 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/21 09:52:36 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"preventflood4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/21 09:52:31 +0700","id":61262,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","comment_counter":0,"asset_file_size":414391}
 • Tiny_preventflood3 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/21 09:52:09 +0700","updated_at":"2017/06/21 09:52:14 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/21 09:52:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"preventflood3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/21 09:52:09 +0700","id":61261,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","comment_counter":0,"asset_file_size":383011}
 • Tiny_preventflood2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/21 09:51:37 +0700","updated_at":"2017/06/21 09:53:09 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/21 09:53:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"preventflood2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/21 09:51:37 +0700","id":61260,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","comment_counter":0,"asset_file_size":383933}
 • Tiny_preventflood1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/21 09:51:02 +0700","updated_at":"2017/06/21 09:51:05 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/21 09:51:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"preventflood1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/21 09:51:02 +0700","id":61259,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","comment_counter":0,"asset_file_size":461267}
 • Tiny_waterfalljun17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/21 01:22:23 +0700","updated_at":"2017/06/21 01:22:29 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/21 01:22:29 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"WaterfallJun17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/21 01:22:23 +0700","id":61258,"member_only_commentable":true,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e15\u0e01","comment_counter":0,"asset_file_size":552852}
 • Tiny_1pysomshai1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":780,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/20 23:43:33 +0700","updated_at":"2017/06/20 23:43:38 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/20 23:43:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"1pysomshai1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/20 23:43:33 +0700","id":61257,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","comment_counter":0,"asset_file_size":565290}
 • Tiny_1pysom1p-10 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":780,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/20 23:43:01 +0700","updated_at":"2017/06/20 23:43:05 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/20 23:43:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"1pysom1p-10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/20 23:43:01 +0700","id":61256,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","comment_counter":0,"asset_file_size":318264}
 • Tiny_1pysom1p-5 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":780,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/20 23:42:40 +0700","updated_at":"2017/06/20 23:42:43 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/20 23:42:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"1pysom1p-5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/20 23:42:40 +0700","id":61255,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","comment_counter":0,"asset_file_size":219090}
 • Tiny_1pysom1p-4 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":780,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/20 23:42:13 +0700","updated_at":"2017/06/20 23:42:21 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/20 23:42:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"1pysom1p-4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/20 23:42:13 +0700","id":61254,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","comment_counter":0,"asset_file_size":221990}
 • Tiny_1pyprasert12 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":780,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/20 23:41:41 +0700","updated_at":"2017/06/20 23:41:48 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/20 23:41:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"1pyprasert12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/20 23:41:41 +0700","id":61253,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","comment_counter":0,"asset_file_size":261693}
 • Tiny_1pypa1p-9 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":780,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/20 23:41:17 +0700","updated_at":"2017/06/20 23:41:21 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/20 23:41:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"1pypa1p-9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/20 23:41:17 +0700","id":61252,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","comment_counter":0,"asset_file_size":431422}
 • Tiny_1pypa1p-8 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":780,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/20 23:40:55 +0700","updated_at":"2017/06/20 23:40:59 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/20 23:40:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"1pypa1p-8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/20 23:40:55 +0700","id":61251,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","comment_counter":0,"asset_file_size":261109}
 • Tiny_1py {"member_only_readable":false,"media_folder_id":780,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/20 23:39:22 +0700","updated_at":"2017/06/20 23:39:26 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/20 23:39:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"1py.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/20 23:39:22 +0700","id":61250,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","comment_counter":0,"asset_file_size":178952}
 • {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1474,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/20 16:40:10 +0700","updated_at":"2017/06/20 16:40:16 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/20 16:40:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"PRPublicHearing2017.pdf","asset_content_type":"application/pdf","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/20 16:40:10 +0700","id":61249,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","comment_counter":0,"asset_file_size":364380}
 • Tiny_angryjun17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/20 15:34:22 +0700","updated_at":"2017/06/20 15:34:28 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/20 15:34:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"AngryJun17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/20 15:34:22 +0700","id":61248,"member_only_commentable":true,"description":"angry","comment_counter":0,"asset_file_size":661282}
 • Tiny_aagf03-2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/20 13:44:34 +0700","updated_at":"2017/06/20 13:44:37 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/06/20 13:44:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"AAGF03-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/20 13:44:34 +0700","id":61247,"member_only_commentable":false,"description":"AAGF03-2.jpg","comment_counter":0,"asset_file_size":98734}
 • Tiny_aagf03 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/20 13:41:46 +0700","updated_at":"2017/06/20 13:41:50 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/06/20 13:41:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"AAGF03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/20 13:41:46 +0700","id":61246,"member_only_commentable":false,"description":"AAGF03.jpg","comment_counter":0,"asset_file_size":97757}
 • Tiny_aagf05 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/20 13:36:57 +0700","updated_at":"2017/06/20 13:37:02 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/06/20 13:37:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"AAGF05.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/20 13:36:57 +0700","id":61245,"member_only_commentable":false,"description":"AAGF05.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":256052}
 • Tiny_aagf04 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/20 13:36:47 +0700","updated_at":"2017/06/20 13:36:55 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/06/20 13:36:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"AAGF04.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/20 13:36:47 +0700","id":61244,"member_only_commentable":false,"description":"AAGF04.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":246816}
 • Tiny_aagf02 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/20 13:36:38 +0700","updated_at":"2017/06/20 13:36:42 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/06/20 13:36:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"AAGF02.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/20 13:36:38 +0700","id":61243,"member_only_commentable":false,"description":"AAGF02.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":134401}
 • Tiny_aagf01 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/20 13:36:29 +0700","updated_at":"2017/06/20 13:36:34 +0700","commentable":true,"visibility":null,"modified_at":"2017/06/20 13:36:34 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"AAGF01.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/20 13:36:29 +0700","id":61242,"member_only_commentable":false,"description":"AAGF01.JPG","comment_counter":0,"asset_file_size":178134}
 • Tiny_latex2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":193,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/20 11:13:12 +0700","updated_at":"2017/06/20 11:13:17 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/20 11:13:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"latex2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/20 11:13:12 +0700","id":61241,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e25\u0e32\u0e40\u0e17\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e4c","comment_counter":0,"asset_file_size":551609}
 • Tiny_img_20170619_132005 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/19 15:22:28 +0700","updated_at":"2017/06/19 15:22:33 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/19 15:22:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"IMG_20170619_132005.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/19 15:22:28 +0700","id":61240,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e30\u0e25\u0e36\u0e01\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","comment_counter":0,"asset_file_size":380246}
 • {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1474,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/19 14:59:40 +0700","updated_at":"2017/06/19 14:59:51 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/19 14:59:51 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"PublicHearing2017.pdf","asset_content_type":"application/pdf","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/19 14:59:40 +0700","id":61239,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1f\u0e31\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","comment_counter":0,"asset_file_size":190682}
 • {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1474,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/19 14:55:30 +0700","updated_at":"2017/06/19 14:55:39 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/19 14:55:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"AcademicPublicHearing2017.pdf","asset_content_type":"application/pdf","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/19 14:55:30 +0700","id":61238,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1f\u0e31\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","comment_counter":0,"asset_file_size":190682}
 • Tiny_enjoyjun17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/19 14:40:37 +0700","updated_at":"2017/06/19 14:40:45 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/19 14:40:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"EnjoyJun17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/19 14:40:37 +0700","id":61237,"member_only_commentable":false,"description":"enjoy","comment_counter":0,"asset_file_size":636575}
 • Tiny_150660rubber2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/17 16:33:24 +0700","updated_at":"2017/06/17 16:33:28 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/17 16:33:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"150660rubber2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/17 16:33:24 +0700","id":61236,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34","comment_counter":0,"asset_file_size":232898}
 • Tiny_150660rubber1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/17 16:33:01 +0700","updated_at":"2017/06/17 16:33:05 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/17 16:33:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"150660rubber1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/17 16:33:01 +0700","id":61235,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34","comment_counter":0,"asset_file_size":240020}
 • Tiny_candlesjun17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/17 14:47:09 +0700","updated_at":"2017/06/17 14:47:17 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/17 14:47:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"CandlesJun17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/17 14:47:09 +0700","id":61234,"member_only_commentable":true,"description":"candle","comment_counter":0,"asset_file_size":936962}
 • Tiny_dogoodjun17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/16 21:32:45 +0700","updated_at":"2017/06/16 21:32:50 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/16 21:32:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"DoGoodJun17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/16 21:32:45 +0700","id":61233,"member_only_commentable":true,"description":"\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e14\u0e35","comment_counter":0,"asset_file_size":495388}
 • Tiny_beinghappyjun17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/15 22:46:00 +0700","updated_at":"2017/06/15 22:46:07 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/15 22:46:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"BeingHappyJun17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/15 22:46:00 +0700","id":61232,"member_only_commentable":true,"description":"Happy","comment_counter":0,"asset_file_size":595346}
 • Tiny_happiness10jun17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/14 23:43:22 +0700","updated_at":"2017/06/14 23:43:29 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/14 23:43:29 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Happiness10Jun17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/14 23:43:22 +0700","id":61231,"member_only_commentable":true,"description":"happiness","comment_counter":0,"asset_file_size":834727}
 • Tiny_happiness2jun17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/13 08:10:37 +0700","updated_at":"2017/06/13 08:10:43 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/13 08:10:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Happiness2Jun17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/13 08:10:37 +0700","id":61230,"member_only_commentable":true,"description":"happiness","comment_counter":0,"asset_file_size":762947}
 • Tiny_sampleinftirmicroscope {"member_only_readable":false,"media_folder_id":227,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/12 10:45:49 +0700","updated_at":"2017/06/12 10:45:52 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/12 10:45:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"sampleinFTIRmicroscope.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/12 10:45:49 +0700","id":61229,"member_only_commentable":false,"description":"sample in FTIR-microscope","comment_counter":0,"asset_file_size":52686}
 • Tiny_tap {"member_only_readable":false,"media_folder_id":227,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/12 10:26:03 +0700","updated_at":"2017/06/12 10:26:08 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/12 10:26:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"tap.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/12 10:26:03 +0700","id":61228,"member_only_commentable":false,"description":"tap","comment_counter":0,"asset_file_size":10645}
 • Tiny_smallsample {"member_only_readable":false,"media_folder_id":227,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/12 10:23:12 +0700","updated_at":"2017/06/12 10:23:15 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/12 10:23:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"smallsample.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/12 10:23:12 +0700","id":61227,"member_only_commentable":false,"description":"smallsample","comment_counter":0,"asset_file_size":10471}
 • Tiny_120660board3 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/12 08:13:40 +0700","updated_at":"2017/06/12 08:13:43 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/12 08:13:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"120660board3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/12 08:13:40 +0700","id":61226,"member_only_commentable":false,"description":"Batt.","comment_counter":0,"asset_file_size":287803}
 • Tiny_120660board2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/12 08:12:59 +0700","updated_at":"2017/06/12 08:13:05 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/12 08:13:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"120660board2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/12 08:12:59 +0700","id":61225,"member_only_commentable":false,"description":" HV Control Board","comment_counter":0,"asset_file_size":334700}
 • Tiny_120660board1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/12 08:12:30 +0700","updated_at":"2017/06/12 08:12:33 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/12 08:12:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"120660board1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/12 08:12:30 +0700","id":61224,"member_only_commentable":false,"description":" HV Control Board","comment_counter":0,"asset_file_size":264409}
 • Tiny_rat {"member_only_readable":false,"media_folder_id":228,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/11 20:32:16 +0700","updated_at":"2017/06/11 20:32:17 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/11 20:32:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"rat.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/11 20:32:16 +0700","id":61223,"member_only_commentable":false,"description":"rat","comment_counter":0,"asset_file_size":9004}
 • Tiny_110660oes3 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/11 16:21:02 +0700","updated_at":"2017/06/11 16:21:08 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/11 16:21:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"110660oes3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/11 16:21:02 +0700","id":61222,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e04\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1f\u0e02\u0e2d\u0e07 OES","comment_counter":0,"asset_file_size":313733}
 • Tiny_110660oes2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/11 16:20:05 +0700","updated_at":"2017/06/11 16:20:10 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/11 16:20:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"110660oes2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/11 16:20:05 +0700","id":61221,"member_only_commentable":false,"description":"Snubbers","comment_counter":0,"asset_file_size":225843}
 • Tiny_110660oes1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":220,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/11 16:18:50 +0700","updated_at":"2017/06/11 16:18:53 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/11 16:18:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"110660oes1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/11 16:18:50 +0700","id":61220,"member_only_commentable":false,"description":"OES ","comment_counter":0,"asset_file_size":243036}
 • Tiny_impact2jun17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/11 11:21:03 +0700","updated_at":"2017/06/11 11:21:09 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/11 11:21:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Impact2Jun17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/11 11:21:03 +0700","id":61219,"member_only_commentable":false,"description":"impact","comment_counter":0,"asset_file_size":1042537}
 • Tiny_gift2jun17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/10 18:56:39 +0700","updated_at":"2017/06/10 18:56:48 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/10 18:56:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Gift2Jun17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/10 18:56:39 +0700","id":61218,"member_only_commentable":true,"description":"gift","comment_counter":0,"asset_file_size":707871}
 • Tiny_life2jun17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/09 18:23:41 +0700","updated_at":"2017/06/09 18:23:46 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/09 18:23:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Life2Jun17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/09 18:23:41 +0700","id":61217,"member_only_commentable":true,"description":"\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","comment_counter":0,"asset_file_size":706456}
 • Tiny_drvet4 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/08 16:36:45 +0700","updated_at":"2017/06/08 16:36:48 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/08 16:36:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"drvet4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/08 16:36:45 +0700","id":61216,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e21\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32 \u0e14\u0e23.\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e34\u0e15 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e14\u0e23.\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e08 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e08\u0e38\u0e2c\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e01\u0e32\u0e23\u0e38\u0e13\u0e22\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e04\u0e13\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","comment_counter":0,"asset_file_size":521899}
 • Tiny_dr {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/08 15:14:08 +0700","updated_at":"2017/06/08 15:14:11 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/08 15:14:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"dr.vet3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/08 15:14:08 +0700","id":61215,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32 \u0e14\u0e23.\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e34\u0e15 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e14\u0e23.\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e08 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e08\u0e38\u0e2c\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e01\u0e32\u0e23\u0e38\u0e13\u0e22\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e04\u0e13\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","comment_counter":0,"asset_file_size":82283}
 • Tiny_drvet2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/08 15:07:27 +0700","updated_at":"2017/06/08 15:07:32 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/08 15:07:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"drvet2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/08 15:07:27 +0700","id":61214,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32 \u0e14\u0e23.\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e34\u0e15 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e14\u0e23.\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e08 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e08\u0e38\u0e2c\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e01\u0e32\u0e23\u0e38\u0e13\u0e22\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e04\u0e13\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","comment_counter":0,"asset_file_size":485313}
 • Tiny_drvet1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/08 15:06:56 +0700","updated_at":"2017/06/08 15:06:59 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/08 15:06:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"drvet1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/08 15:06:56 +0700","id":61213,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32 \u0e14\u0e23.\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e34\u0e15 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e14\u0e23.\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e08 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e08\u0e38\u0e2c\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e01\u0e32\u0e23\u0e38\u0e13\u0e22\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e04\u0e13\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","comment_counter":0,"asset_file_size":364022}
 • Tiny_psubranding2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/08 14:41:59 +0700","updated_at":"2017/06/08 14:42:06 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/08 14:42:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"psubranding2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/08 14:41:59 +0700","id":61212,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2d\u0e31\u0e15\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c(Branding) \u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e19\u0e33\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","comment_counter":0,"asset_file_size":458904}
 • Tiny_psubranding1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/08 14:40:58 +0700","updated_at":"2017/06/08 14:41:03 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/08 14:41:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"psubranding1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/08 14:40:58 +0700","id":61211,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2d\u0e31\u0e15\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c(Branding) \u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e19\u0e33\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","comment_counter":0,"asset_file_size":440035}
 • Tiny_letgo2jun17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/08 08:11:54 +0700","updated_at":"2017/06/08 08:12:02 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/08 08:12:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"LetGo2Jun17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/08 08:11:54 +0700","id":61210,"member_only_commentable":true,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e27\u0e32\u0e07","comment_counter":0,"asset_file_size":500887}
 • Tiny_psu50years_forest2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/07 16:47:12 +0700","updated_at":"2017/06/07 16:47:17 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/07 16:47:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"psu50years_forest2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/07 16:47:12 +0700","id":61209,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e28\u0e34\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32 \u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e16\u0e32\u0e27\u0e23\u0e40\u0e02\u0e15\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e15\u0e49\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 \u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 50 \u0e1b\u0e35","comment_counter":0,"asset_file_size":1030522}
 • Tiny_psu50years_forest1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/07 16:46:40 +0700","updated_at":"2017/06/07 16:46:44 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/07 16:46:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"psu50years_forest1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/07 16:46:40 +0700","id":61208,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e28\u0e34\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32 \u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e16\u0e32\u0e27\u0e23\u0e40\u0e02\u0e15\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e15\u0e49\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 \u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 50 \u0e1b\u0e35","comment_counter":0,"asset_file_size":482714}
 • {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1474,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/07 16:28:21 +0700","updated_at":"2017/06/09 14:08:20 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/09 14:08:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"KMforAcademic2017.pdf","asset_content_type":"application/pdf","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/07 16:28:21 +0700","id":61207,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\" \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e08\u0e32\u0e23\u0e13\u0e32\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","comment_counter":0,"asset_file_size":394500}
 • Tiny_psuchangingvolunteer2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/07 09:27:00 +0700","updated_at":"2017/06/07 09:27:07 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/07 09:27:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"psuchangingvolunteer2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/07 09:27:00 +0700","id":61206,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32","comment_counter":0,"asset_file_size":402810}
 • Tiny_psuchangingvolunteer1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/07 09:26:25 +0700","updated_at":"2017/06/07 09:26:30 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/07 09:26:30 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"psuchangingvolunteer1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/07 09:26:25 +0700","id":61205,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32","comment_counter":0,"asset_file_size":464060}
 • Tiny_integrity2jun17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/07 08:02:43 +0700","updated_at":"2017/06/07 08:02:47 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/07 08:02:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Integrity2Jun17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/07 08:02:43 +0700","id":61204,"member_only_commentable":false,"description":"integrity","comment_counter":0,"asset_file_size":663157}
 • Tiny_yourself2jun17 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":41,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/06 08:29:32 +0700","updated_at":"2017/06/06 08:29:37 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/06 08:29:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Yourself2Jun17.PNG","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/06 08:29:32 +0700","id":61203,"member_only_commentable":true,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e15\u0e19","comment_counter":0,"asset_file_size":558110}
 • Tiny_iqa4 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1104,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/05 09:30:29 +0700","updated_at":"2017/06/05 09:30:31 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/05 09:30:31 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"IQA4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/05 09:30:29 +0700","id":61202,"member_only_commentable":false,"description":"IQA60_","comment_counter":0,"asset_file_size":78048}
 • Tiny_iqa3 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":1104,"asset_processing":false,"created_at":"2017/06/05 09:29:59 +0700","updated_at":"2017/06/05 09:30:05 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/06/05 09:30:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"IQA3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/06/05 09:29:59 +0700","id":61201,"member_only_commentable":false,"description":"IQA60_3","comment_counter":0,"asset_file_size":62353}
ขนาดย่อ: