นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนทำGIS
Ico64
เอกรักษ์ ใฝ่บุญ
เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

Large_20120828_pl1
งาน ร้อยใจ สายใย คนรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
คำสำคัญ (keywords): ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
สร้าง: 29 สิงหาคม 2555 16:25   แก้ไข: 29 สิงหาคม 2555 17:01
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ไม้จัตวา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

Ico48
123-hp-com [IP: 103.77.3.80]
20 April 2020 18:05
#112247

123.hp.com HP Printer Driver Download From 123.hp.com Open your preferred web browser. After that, type in "123.hp.com" in the address bar of your browser and press the Enter key. It will take you to the official site of HP Products.

Ico48
Webroot.com/safe [IP: 103.77.3.80]
20 April 2020 18:32
#112248

Visit Webroot.com/safe to download and install webroot antivirus in your device, simply check the given guidelines to complete the process

Ico48
Mcafee Login [IP: 103.77.3.80]
20 April 2020 18:33
#112249

Use your Mcafee Login account and explore all its products user can easily download, activate and manage mcafee antivirus

Ico48
www.avg.com/retail [IP: 103.248.123.23]
21 April 2020 15:15
#112253

AVG antivirus has its name due to some advanced virus protection features such as AVG internet protection, malware protection, identity protection, cloud storage, and many more. The downloading and installation process of the AVG antivirus setup is quick and can be done with <a href="https://www.usa-avg.com/retail/">www.avg.com/retail</a> & <a href="https://www.usa-avg.com/activate/">www.avg.com/activate</a> site.

Ico48
www.avg.com/retail [IP: 103.248.123.23]
21 April 2020 15:16
#112254

AVG antivirus has its name due to some advanced virus protection features such as AVG internet protection, malware protection, identity protection, cloud storage, and many more. The downloading and installation process of the AVG antivirus setup is quick and can be done with [url=https://www.usa-avg.com/activate/]www.avg.com/activate[/url]

[url=https://www.usa-avg.com/retail/]www.avg.com/retail[/url]

Ico48
kaspersky login [IP: 27.63.130.205]
22 April 2020 13:36
#112264

Kaspersky is an antivirus software designed in kaspersky download. It offers real-time protection, removal, and detection of viruses and malwares. On creating the kaspersky login account, you can download kaspersky antivirus on your device. The Kaspersky was basically designed to protect the device from malwares. The automatic backup, online identity protection, and costless technical support is available for kaspersky.com/downloads users. However, to cover all the devices with protection shield, www.kaspersky.com/downloads Login is essential. It is compatible with windows, mac, and mobile phones, including iOS and Android


 

Ico48
matthesharp [IP: 45.127.232.237]
22 April 2020 18:05
#112269

this is a nice post---

With <a href="http://webrootdownload.me/">Webroot Download</a> on your device, you don’t have to worry about which links are safe during all kinds of online activities be it browsing, shopping or socializing. This antivirus brand also offers complete protection of passwords, logins, credit card information, so that you can safely surf, shop, bank and interact. You can also check out the 70-day, no questions asked money-back guarantee if you are unhappy with the product you have installed. You can start with a FREE trial where you don’t have to pay, check it out and buy after you are 100% satisfied with the results!

<a href="http://webrootdownload.me/webroot-login/">Webroot Login</a>

<a href="http://webrootdownload.me/webroot-com-safe/">Webroot.com/safe</a>

In case you are facing any issue with <a href="http://nortoncomnu16.com/">Norton.com/nu16</a> then we recommend you get in touch with Norton Support. A team of technicians is 24/7 available to assist you with your issues.

<a href="http://mcafeecomactivatec.com/">McAfee.com/Activate</a> is a comprehensive, and intelligent cybersecurity suite that safeguards you, your data, identity, privacy and all your devices at all times. It gives you the advantage of protecting all the devices of a household with a single subscription. It seamlessly integrates “antivirus, privacy, and identity” tools and features that are capable to crush the most advanced security threats.

<a href="http://mcafeecomactivatec.com/home-mcafee-com/">Home.mcafee.com</a>

<a href="http://mcafeecomactivatec.com/mcafee-livesafe/">McAfee LiveSafe</a>

Unique information you provide us thanks for this -<a href="http://mynortoncomnu16.com/">Norton.com/nu16</a> When it comes to antivirus and security applications for their computers, many users choose Norton Security. Norton is a well-known security company that has been collaborated by many big brands for more security. You must have seen the name of the Norton offering security to the websites and more.

<a href="http://mynortoncomnu16.com/norton-com-setup/">Norton.com/setup</a>

thank you so much for sharing this useful informationMS Office or simply Office gives you the opportunity to simplify your work life by means of a set of dedicated productivity tools. It is a time-tested software suite that is used worldwide for its user-friendly design and reliability. Besides that, it gives you the ease of convenient and quick setup at “<a href="http://officeloginz.com/">Office Login</a>”.<a href="http://officeloginz.com/office-setup/">Office Setup</a>

<a href="http://officeloginz.com/office-com-setup/">office.com/setup</a>

Visit <a href="http://123hpcomsetup.de/">123.hp.com/setup</a> right away to fix problems while printer not printing anything. Our technicians will try to 100 % satisfied our customer. So contact us on our Website and get information about change printer offline to online, printer status offline, printer offline put online related issues.

I really like this post <a href="http://nortoncomsetupz.com/">Norton.com/setup</a> is antivirus software that protects your system against malware and other online threats. Just after completing the Norton Account Creation and login procedure, you can access the various Norton products and services.

<a href="http://nortoncomsetupz.com/norton-account/">Norton Account</a>

<a href="http://nortoncomsetupz.com/norton-login/">Norton Login</a>

<a href="http://nortoncomsetupz.com/norton-com-nu16/">Norton.com/nu16</a>

We will provide a process that helps you to download and install the <a href="http://officecomsetupo.com/">Office.com/setup</a> application in order to enhance your experience with its various products. The Office offers an ultimate range of subscription-based services like Powerpoint, Word, Excel, Access, Outlook, and a lot more.

<a href="http://officecomsetupo.com/office-com-myaccount">Office.com/myaccount</a>

<a href="http://officecomsetupo.com/office-login">Office Login</a>

Ico48
Webroot Download [IP: 45.127.232.237]
22 April 2020 18:07
#112270

this is nice psot thanks for sharing this ----We will provide any antivirus installation error solution you can use this support service team members and find a solution to complex issues related to antivirus.

norton.com/nu16

Webroot Download

mcafee.com/Activate

norton.com/nu16

norton.com/setup

Office Login

123.hp.com/setup

123.hp.com/setup

Ico48
Maria Garcia [IP: 103.95.82.48]
23 เมษายน 2563 12:19
#112276

I am very thankfull to you for sharing this fantastic article , I appereciate your work .

<a href="http://quickproductactivate.com/">www.mcafee.com/activate</a> , <a href="http://retailcard-activation.com/">mcafee.com/activate</a>

Ico48
Maria Garcia [IP: 103.95.82.48]
23 เมษายน 2563 12:20
#112277

I am very thankfull to you for sharing this fantastic article , I appereciate your work .

mcafee.com/activate www.mcafee.com/activate

Ico48
James Boond [IP: 103.95.83.171]
23 เมษายน 2563 12:54
#112279

I am very happy after reading this amazing article , every thing is clear .

mcafee.com/activateoffice.com/setup  ,  www.mcafee.com/activate

Ico48
Hulu Login [IP: 106.223.35.234]
23 เมษายน 2563 13:56
#112280

Entertainment can be more fun with Hulu as here you get access to a world full of your favorite TV shows. Here will get the opportunity to enjoy the latest content that you can stream in any of your devices supporting the app. Get your free trial and access to your device in the

<a href="http://hulu-login.us/">Hulu Login</a>

Ico48
Hulu Login [IP: 106.223.35.234]
23 เมษายน 2563 13:57
#112281

Entertainment can be more fun with Hulu as here you get access to a world full of your favorite TV shows. Here will get the opportunity to enjoy the latest content that you can stream in any of your devices supporting the app. Get your free trial and access to your device in the

http://hulu-login.us/

Ico48
Hulu Login [IP: 106.223.35.234]
23 เมษายน 2563 14:05
#112282

Entertainment can be more fun with Hulu as here you get access to a world full of your favorite TV shows. Here will get the opportunity to enjoy the latest content that you can stream in any of your devices supporting the app. Get your free trial and access to your device in the Hulu Login

Ico48
Garmin.com/Express [IP: 106.223.35.234]
23 เมษายน 2563 14:06
#112283

Garmin Express is an extremely versatile software application available for both Windows and Mac devices. However, you are required to check the specified requirements and ensure your system conforms to it. This is extremely important for flawless setup and unmatched performance. Garmin.com/Express

Ico48
Garmin.com/express [IP: 106.223.35.234]
23 เมษายน 2563 14:07
#112284

The software gives you desktop notifications and step-by-step instructions so that you can update your devices with ease. Even if your application is not open or the device is not connected to your system, it will give you alerts on a regular basis. So for garmin.com/express setup, you need to follow all the full-proof steps given below.  Garmin.com/express

Ico48
Garmin.com/express [IP: 106.223.35.234]
23 เมษายน 2563 14:08
#112285

Garmin.com/express is a computer application for easily setting up, registering and managing your Garmin device. The software gives you alerts whenever there are new updates available so that you can install them easily. You can also save multiple maps and preferred places with Garmin Express. Garmin.com/express

Ico48
Office.com/setup [IP: 106.223.35.234]
23 เมษายน 2563 14:10
#112286

MS Office has earned its reputation as an outstanding Suite of Integrated Productivity Tools by serving Business and Home users with unmatched efficiency. It comes in multiple versions to give utmost versatility and choice to its users. In this way, it has surpassed any competition that it encountered on its way to becoming a necessity in today’s world. Besides being an exceptionally simple to use software suite, it is equally convenient to set it up. At “office.com/setup”, you can easily deploy your purchased version of MS Office without much hassle.

Office.com/setup

Ico48
Anisa [IP: 47.31.65.174]
23 เมษายน 2563 18:01
#112289

McAfee Antivirus one of the popular Antivirus and Security System around the Globe. It helps many users to provide protection from the virus, trojan, spyware, and many similar threats. Ig you want to get started with McAfee then you have to go through the steps to McAfee.com/Activate. Secure your PC, Laptop, Tablet, and Smartphones with McAfee Antivirus and follow these to McAfee.com/Activate on your respective device. Any information please visit this side. <a href="https://www.mcafeeactivatee.uk/">McAfee.com/Activate</a> | <a href="http://www.mcafeeactivatee.uk/home-mcafee-com/">Home.mcafee.com</a> | <a href="http://www.mcafeeactivatee.uk/mcafee-login/">Mcafee Login</a> | <a href="https://officeecomsetup.com/office-setup/">Office Setup</a> | <a href="https://officeecomsetup.com/office-com-login/">Install Office</a> | <a href="https://officeecomsetup.com/reinstall-office-365/">Reinstall Office 365</a> | <a href="https://officeecomsetup.com/office-com-myaccount/">office.com/myaccount</a> | <a href="http://officeecomsetup.com/">Office.com/setup</a> | <a href="https://officeecomsetup.com/office-com-login/">office.com Login</a>

Ico48
Rose [IP: 47.31.65.174]
23 เมษายน 2563 18:02
#112290

Printer Technology Services offers a broad portfolio including HP Storage Consulting Services, announced in early designed to help customers plan and deploy enterprise storage environments as they ready their infrastructure for cloud services. HP Strategic IT Advisory Services offers guidance for cloud computing, enterprise architecture and service management. IT Advisory Services also help build their IT strategy to align directly with that of the business and innovate in their industries with business services powered by technology. And it has brought the good recommended services to all the customers. Which has highly appreciated. Any other information please visit this website we are proved every information... [url=https://canon.com-ijsetup.com/canon-printer-download]Canon Printer Download[/url] | [url=http://canon.com-ijsetup.com]Canon.com/ijsetup[/url] | [url=http://canon.com-ijsetup.com/canon-mx490-printer-setup/]Canon Pixma Mx490[/url] | [url=https://canon.com-ijsetup.com/canon-printer-drivers/]Canon Printer Drivers[/url] | [url=https://canon.com-ijsetup.com/canon-mx490-printer-setup/]Http //Canon.Com/Ijsetup Mx490[/url] | [url=https://canon.com-ijsetup.com/how-to-connect-wireless-printer-to-laptop/]How To Connect Wireless Printer To Laptop[/url] | [url=https://canon.com-ijsetup.com/canon-setup/]Canon Setup[/url] | [url=https://canon.com-ijsetup.com/canon-wireless-printer-setup/]Canon Wireless Printer Setup[/url] | [url=https://canon.com-ijsetup.com/how-to-connect-canon-printer-to-wifi/]How To Connect Canon Printer To Wifi[/url] | [url=https://canon.com-ijsetup.com/]Canon Printer Setup[/url] | [url=https://canon.com-ijsetup.com/ij-start-cannon/]Ij.Start.Canon[/url] | [url=https://canon.com-ijsetup.com/ij-start-cannon/]Ij.Start.Cannon[/url]

Ico48
www.avg.com/retail [IP: 103.248.123.23]
24 April 2020 14:26
#112293

AVG antivirus has its name due to some advanced virus protection features such as AVG internet protection, malware protection, identity protection, cloud storage, and many more. The downloading and installation process of the AVG antivirus setup is quick and can be done with <a href="https://www.usa-avg.com/retail/">www.avg.com/retail</a> & <a href="https://www.usa-avg.com/activate/">www.avg.com/activate</a> site.

Ico48
www.avg.com/retail [IP: 103.248.123.23]
24 April 2020 14:26
#112294

AVG antivirus has its name due to some advanced virus protection features such as AVG internet protection, malware protection, identity protection, cloud storage, and many more. The downloading and installation process of the AVG antivirus setup is quick and can be done with www.avg.com/retail  & www.avg.com/activate site.


 

Ico48
Sunil kumar [IP: 103.125.130.139]
25 April 2020 19:12
#112306

if you find the best website for deals and Discount, offers here is the best website netrockdeals.com is provided the best Discount and cashback offers

<a href="https://netrockdeals.com/hosting-offers/hostgator-coupon/">hostgator coupon</a>

<a href="https://netrockdeals.com/hosting-offers/godaddy-promo-code/">godaddy promo code</a>

<a href="https://netrockdeals.com/hosting-offers/hostgator-india/">hostgator india</a>

<a href="https://netrockdeals.com/envato-elements/the-elements-of-envato-elements/">envato elements</a>

<a href="https://netrockdeals.com/deals/how-to-get-amazon-prime-for-free/">how to get amazon prime for free</a>

<a href="https://netrockdeals.com/store/udemy-coupons/">Udemy Coupons</a>

<a href="https://netrockdeals.com/store/netflix-offers/">netflix offers</a>

<a href="https://netrockdeals.com/hotstar/hotstar-premium-free/">hotstar premium free</a>

<a href="https://netrockdeals.com/videocond2h/videocon-d2h-package/">videocon d2h package</a>

<a href="https://netrockdeals.com/fashion-offers/myntra-upcoming-sale/">Myntra Upcoming Sale</a>

<a href="https://netrockdeals.com/hosting-offers/godaddy-promo-code/">godaddy promo code</a>

<a href="https://netrockdeals.com/tag/tata-sky-packages/">tata sky packages</a>

<a href="https://netrockdeals.com/videocond2h/videocon-d2h-package/">videocon d2h package</a>

<a href="https://netrockdeals.com/movies/ticketnew-offers/">ticketnew offers</a>

Ico48
Sunil Kumar [IP: 103.125.130.139]
25 April 2020 19:14
#112307

if you find the best website for deals and Discount, offers here is the best website netrockdeals.com is provided the best Discount and cashback offers

our Top Coupons

[url=https://netrockdeals.com/tag/tata-sky-packages]tata sky packages[/url]

[url=https://netrockdeals.com/videocond2h/videocon-d2h-package]videocon d2h package[/url]

[url=https://netrockdeals.com/movies/ticketnew-offers/]ticketnew offers[/url]

[url=https://netrockdeals.com/upcoming-sale/flipkart-upcoming-sale-2020]flipkart upcoming sale[/url]

[url=http://netrockdeals.com/store/bookmyshow-coupons/]bookmyshow offers[/url]

[url=https://netrockdeals.com/hotstar/hotstar-premium-free/]Hotstar Premium Free[/url]

[url=http://netrockdeals.com/store/zomato-coupons/]Zomato coupons[/url]

[url=http://netrockdeals.com/store/ola-coupons/]ola coupons[/url]

[url=https://netrockdeals.com/news/dominos-friday-offers/]dominos friday offer[/url]

Ico48
Lucy Brown [IP: 223.225.103.33]
25 April 2020 21:10
#112308

Nice post! This post is very helpful for AOL email users, who have some difficulties for the <a href="https://www.emailsupport.us/blog/aol-email-settings-using-imap/">AOL email setting using IMAP</a>. I get some helpful ideas from this blog. Thanks for sharing this post!

Ico48
Lucy Brown [IP: 223.225.103.33]
25 April 2020 21:11
#112309

Nice post! This post is very helpful for AOL email users, who have some difficulties for the AOL email setting using IMAP. I get some helpful ideas from this blog. Thanks for sharing this post!

Ico48
mc savage [IP: 129.0.205.49]
26 April 2020 00:03
#112310

Welcome to Bengal kittens cattery, home of

<a href="https://bengalkittenscattery.com/">Bengal kittens for sale</a>. As Registered and well recognized <a href="https://bengalkittenscattery.com/">Bengal kittens breeder</a>, we have been raising Bengal kittens kittens since 2014. A family run cattery, we have extensive experience in breeding and grooming Bengal kittens Kittens,

<a href="https://bengalkittenscattery.com/">Hypoallergenic kittens for sale</a> . We provide an opportunity to become an owner of our highly valued Bengal Kittens for sale which have have been well trained and have all qualities of a good Bengal kitten such as calmed personalities of Bengal kittens and good tempers .We equally provide shipping services to ensure your Bengal kitten arrives your location with no hassles. So feel at home adopt a Bengal kitten online or adopt a Bengal kitten near me with ease ,Before adopting a Bengal kitten you have a <a href="https://bengalkittenscattery.com/">Bengal kittens price</a>.

Ico48
mc savage [IP: 129.0.205.49]
26 April 2020 00:04
#112311

Welcome to electronic cigarettes shop also known as e-cigarette among other names,such as <a href="https://juulpods.org/">juul basic kit-maroon</a> is a handheld battery-powered vaporizer that simulates smoking and provides some of the behavioral aspects of smoking, including the hand-to-mouth action of smoking, but without burning tobacco. Juul Pods Online Store USA is stock with two of the most used e-cigars both national and international brands such as PHIX and JUUL. Whether you are looking to<a href="https://juulpods.org/">buy juulpods online</a> or buy PHIX online, or want to shop for cheap juul pods online, phix pods for sale, <a href="https://juulpods.org/">juulpods.org/</a>

is here to provide you with just what you need. We strive to be the best online vape shop and offer only the best of the best.

Ico48
finn [IP: 107.170.186.79]
27 April 2020 12:26
#112329


AVG online security products, now by Avast, provide simple, integrated software and services to secure devices, data and people. 

 www.avg.com/retail | avg.com/retail | AVG Download |  Install AVG with license number | www.avg.com/activation |  www.avg.com/activate


 

Ico48
canon.com/ijsetup [IP: 223.181.55.2]
27 April 2020 14:31
#112330

canon printer setup  most popular inkjets printers are the PIXMA and MAXIFY families. The PIXMA printer family is known for its affordability and reliability.  canon.com/ijsetup these printers are great for both document and photo printing, and ink efficiency, which makes it perfect for home users and small offices.


 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.222.93
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ