นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เจ้าเมือง
Ico64
นาย เกรียงไกร หนูทองคำ
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > grianggrai.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_windows-8-x64-2012-09-15-13-43-49 {"member_only_commentable":true,"description":"Windows 8 Activation","asset_updated_at":"2012/09/15 20:03:39 +0700","asset_file_name":"Windows-8-x64-2012-09-15-13-43-49.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":35978,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":180707,"media_folder_id":113,"created_at":"2012/09/15 19:57:35 +0700","modified_at":"2012/09/15 20:03:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/15 20:03:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_windows-8-x64-2012-09-15-13-43-27 {"member_only_commentable":true,"description":"Windows 8 Activation","asset_updated_at":"2012/09/15 19:57:04 +0700","asset_file_name":"Windows-8-x64-2012-09-15-13-43-27.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":35977,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":460144,"media_folder_id":113,"created_at":"2012/09/15 19:57:04 +0700","modified_at":"2012/09/15 20:01:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/15 20:01:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_windows-8-x64-2012-09-15-13-43-14 {"member_only_commentable":true,"description":"Windows 8 Activation","asset_updated_at":"2012/09/15 19:56:22 +0700","asset_file_name":"Windows-8-x64-2012-09-15-13-43-14.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":35976,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150380,"media_folder_id":113,"created_at":"2012/09/15 19:56:22 +0700","modified_at":"2012/09/15 20:01:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/15 20:01:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_windows-8-x64-2012-09-15-13-43-05 {"member_only_commentable":true,"description":"Windows 8 Activation","asset_updated_at":"2012/09/15 17:08:51 +0700","asset_file_name":"Windows-8-x64-2012-09-15-13-43-05.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":35960,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150465,"media_folder_id":113,"created_at":"2012/09/15 17:08:51 +0700","modified_at":"2012/09/15 18:01:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/15 18:01:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_windows-8-x64-2012-09-15-13-42-54 {"member_only_commentable":true,"description":"Product Key","asset_updated_at":"2012/09/15 17:08:04 +0700","asset_file_name":"Windows-8-x64-2012-09-15-13-42-54.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":35959,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":163552,"media_folder_id":113,"created_at":"2012/09/15 17:08:04 +0700","modified_at":"2012/09/15 18:01:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/15 18:01:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_windows-8-x64-2012-09-15-13-42-27 {"member_only_commentable":true,"description":"Windows 8 Activation","asset_updated_at":"2012/09/15 17:07:14 +0700","asset_file_name":"Windows-8-x64-2012-09-15-13-42-27.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":35958,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":162886,"media_folder_id":113,"created_at":"2012/09/15 17:07:14 +0700","modified_at":"2012/09/15 18:01:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/15 18:01:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_windows-8-x64-2012-09-15-13-42-08 {"member_only_commentable":true,"description":"slui 3","asset_updated_at":"2012/09/15 17:06:13 +0700","asset_file_name":"Windows-8-x64-2012-09-15-13-42-08.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":35957,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29835,"media_folder_id":113,"created_at":"2012/09/15 17:06:13 +0700","modified_at":"2012/09/15 17:06:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/15 17:06:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_windows-8-x64-2012-09-15-13-41-51 {"member_only_commentable":true,"description":"Windows 8 Start Menu","asset_updated_at":"2012/09/15 17:03:40 +0700","asset_file_name":"Windows-8-x64-2012-09-15-13-41-51.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":35956,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":217255,"media_folder_id":113,"created_at":"2012/09/15 17:03:40 +0700","modified_at":"2012/09/15 17:03:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/15 17:03:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_windows-8-x64-2012-09-15-13-41-44 {"member_only_commentable":true,"description":"Windows 8 Desktop","asset_updated_at":"2012/09/15 16:57:13 +0700","asset_file_name":"Windows-8-x64-2012-09-15-13-41-44.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":35955,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":437429,"media_folder_id":113,"created_at":"2012/09/15 16:57:13 +0700","modified_at":"2012/09/15 17:01:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/15 17:01:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: