นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

^^ นู๋เดือน ^^
Ico64
จริยา คำแหง
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jariya-k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_file_name":"Proposal_\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08_2.doc","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:44:49 +0700","media_folder_id":955,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 28pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;,\u0026#39;serif\u0026#39;\"\u003E\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e48\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e34\u0e08 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 28pt; font-family: \u0026#39;LilyUPC\u0026#39;,\u0026#39;sans-serif\u0026#39;\"\u003E\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 28pt; font-family: Jokerman\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;,\u0026#39;serif\u0026#39;\"\u003E\u0e43\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; font-family: Jokerman\"\u003E2\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;,\u0026#39;serif\u0026#39;\"\u003E \u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; font-family: \u0026#39;LilyUPC\u0026#39;,\u0026#39;sans-serif\u0026#39;\"\u003E\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e17\u0e38\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e21\u0e2d\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; font-family: Jokerman\"\u003E.\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; font-family: Jokerman\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; font-family: Jokerman\"\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 36pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;,\u0026#39;serif\u0026#39;\"\u003E\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e23\u0e27\u0e21\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e49\u0e19\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 72pt; font-family: \u0026#39;Albertus Extra Bold\u0026#39;,\u0026#39;sans-serif\u0026#39;\"\u003E90,000\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 36pt; font-family: \u0026#39;Albertus Extra Bold\u0026#39;,\u0026#39;sans-serif\u0026#39;\"\u003E \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 36pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;,\u0026#39;serif\u0026#39;\"\u003E\u0e1a\u0e32\u0e17\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 36pt; font-family: \u0026#39;Albertus Extra Bold\u0026#39;,\u0026#39;sans-serif\u0026#39;\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 36pt; font-family: \u0026#39;Albertus Extra Bold\u0026#39;,\u0026#39;sans-serif\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 24pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;,\u0026#39;serif\u0026#39;\"\u003E\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48 \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;,\u0026#39;serif\u0026#39;\"\u003E30 \u003Cspan\u003E\u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u003C/span\u003E\u0026ndash; 29\u003Cspan\u003E \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 \u003C/span\u003E51\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt\"\u003E\u003Cfont\u003E \u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 24pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;,\u0026#39;serif\u0026#39;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 24pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 24pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;,\u0026#39;serif\u0026#39;\"\u003E\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e04\u0e38\u0e13 \u0e08\u0e23\u0e34\u0e22\u0e32 \u0e04\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1a\u0e48\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e34\u0e08 \u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 36pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;,\u0026#39;serif\u0026#39;\"\u003E \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 24pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;,\u0026#39;serif\u0026#39;\"\u003E\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 24pt\"\u003E\u003Cfont\u003E \u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cu\u003E\u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E\u003Cspan class=\"MsoHyperlink\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 24pt\"\u003E\u003Cfont\u003Ewww.psu-bic.psu.ac.th \u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan class=\"MsoHyperlink\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 24pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;,\u0026#39;serif\u0026#39;\"\u003E\u0e41\u0e25\u0e30\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan class=\"MsoHyperlink\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 24pt\"\u003E\u003Cfont\u003E www.psu.ac.th\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/span\u003E\u003C/font\u003E\u003C/u\u003E\u003C/span\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 24pt\"\u003E\u003Cfont\u003E \u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 24pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;,\u0026#39;serif\u0026#39;\"\u003E\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cfont\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 24pt\"\u003E \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 24pt\"\u003ETel.074-286820-22\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/font\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:44:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2008/08/11 15:20:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":162304,"id":8454,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: