นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

KaN
Ico64
นางสาว kanjana KaN sungkhaw

คณะเทคนิคการแพทย์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > kanjana.su

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_logo {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"logo.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":982,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07 24 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e19 2554","created_at":"2011/09/13 14:14:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/09/13 14:14:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/13 14:14:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/13 14:14:47 +0700","id":30096,"asset_file_size":327262}
  • Small_k5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"k5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":982,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e08\u003C/p\u003E","created_at":"2010/12/13 15:18:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:11 +0700","id":26420,"asset_file_size":98930}
  • Small_k4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"k4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":982,"visibility":null,"description":"\u0e08","created_at":"2010/12/13 15:17:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:11 +0700","id":26419,"asset_file_size":116076}
  • Small_k3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"k3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":982,"visibility":null,"description":"\u0e08","created_at":"2010/12/13 15:17:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:11 +0700","id":26418,"asset_file_size":118694}
  • Small_k2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"k2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":982,"visibility":null,"description":"\u0e08","created_at":"2010/12/13 15:16:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:10 +0700","id":26417,"asset_file_size":112953}
  • Small_k1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"k1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":982,"visibility":null,"description":"\u0e08","created_at":"2010/12/13 15:15:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:10 +0700","id":26416,"asset_file_size":107794}
  • Small_k {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"k.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":982,"visibility":null,"description":"\u0e08","created_at":"2010/12/13 15:12:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:09 +0700","id":26415,"asset_file_size":119263}
  • Small_s04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":982,"visibility":null,"description":"\u0e08","created_at":"2010/12/13 14:08:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:09 +0700","id":26412,"asset_file_size":93894}
  • Small_s03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":982,"visibility":null,"description":"\u0e08","created_at":"2010/12/13 14:07:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:09 +0700","id":26411,"asset_file_size":111848}
ขนาดย่อ: