นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kanjana
Ico64
Miss kanjana urairad
นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > kanjana.u

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_s__10305539 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"S__10305539.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1550,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19","created_at":"2016/07/01 11:52:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/01 11:52:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/01 11:52:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/01 11:52:40 +0700","id":58543,"asset_file_size":162862}
  • Small_s__10305538 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"S__10305538.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1550,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01","created_at":"2016/07/01 11:24:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/01 11:24:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/01 11:24:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/01 11:24:41 +0700","id":58542,"asset_file_size":335808}
  • Small_euro {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Euro.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1550,"visibility":2,"description":"Euro","created_at":"2016/06/21 12:00:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/21 12:00:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2016/06/22 13:22:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2016/06/22 13:22:48 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/21 12:01:04 +0700","id":58288,"asset_file_size":292375}
  • Small_1620406_1569813433233952_417474433464319424_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1620406_1569813433233952_417474433464319424_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1550,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/10/28 14:54:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/28 14:54:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/28 14:54:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/28 14:54:19 +0700","id":49138,"asset_file_size":96087}
  • Small_10710842_1567948040087158_4136632904532771508_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10710842_1567948040087158_4136632904532771508_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1550,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/10/28 14:40:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/28 14:40:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/28 14:40:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/28 14:40:33 +0700","id":49137,"asset_file_size":84802}
  • Small_10417784_1567947860087176_8223570219956257016_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10417784_1567947860087176_8223570219956257016_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1550,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/10/28 14:39:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/28 14:39:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/28 14:39:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/28 14:39:51 +0700","id":49136,"asset_file_size":115371}
  • Small_1900117_1569813509900611_8696531394880062185_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1900117_1569813509900611_8696531394880062185_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1550,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/10/28 14:38:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/28 14:38:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/28 14:39:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/28 14:39:03 +0700","id":49135,"asset_file_size":75420}
  • Small_10500316_1569812563234039_912794037518225509_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10500316_1569812563234039_912794037518225509_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1550,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/10/28 14:38:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/28 14:38:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/28 14:38:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/28 14:38:14 +0700","id":49134,"asset_file_size":115861}
  • Small_10612566_1569813969900565_5609851839951226023_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10612566_1569813969900565_5609851839951226023_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1550,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2014/10/28 14:37:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/28 14:37:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/28 14:37:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/28 14:37:44 +0700","id":49133,"asset_file_size":91948}
ขนาดย่อ: