นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > kanokporn.i

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2558-02-16_1641 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"2558-02-16_1641.png","created_at":"2015/02/16 16:45:09 +0700","asset_updated_at":"2015/02/16 16:45:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/16 16:45:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"excel04","asset_file_size":9453,"modified_at":"2015/02/16 16:45:11 +0700","media_folder_id":30,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51212,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_2558-02-16_1640_001 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"2558-02-16_1640_001.png","created_at":"2015/02/16 16:44:35 +0700","asset_updated_at":"2015/02/16 16:44:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/16 16:44:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"excel03","asset_file_size":7648,"modified_at":"2015/02/16 16:44:40 +0700","media_folder_id":30,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51211,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_2558-02-16_1640 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"2558-02-16_1640.png","created_at":"2015/02/16 16:44:05 +0700","asset_updated_at":"2015/02/16 16:44:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/16 16:44:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"excel02","asset_file_size":7595,"modified_at":"2015/02/16 16:44:09 +0700","media_folder_id":30,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51210,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2558-02-16_1639 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"2558-02-16_1639.png","created_at":"2015/02/16 16:43:33 +0700","asset_updated_at":"2015/02/16 16:43:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/16 16:43:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"excel01","asset_file_size":7618,"modified_at":"2015/02/16 16:43:38 +0700","media_folder_id":30,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51209,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_07-cam {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"07-cam.jpg","created_at":"2014/08/13 16:04:56 +0700","asset_updated_at":"2014/08/13 16:04:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:05:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"07cam","asset_file_size":43625,"modified_at":"2014/08/13 16:05:05 +0700","media_folder_id":30,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47868,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_06-cam {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"06-cam.jpg","created_at":"2014/08/13 16:04:24 +0700","asset_updated_at":"2014/08/13 16:04:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:04:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"06cam","asset_file_size":37356,"modified_at":"2014/08/13 16:04:28 +0700","media_folder_id":30,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47867,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_00-cam {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"00-cam.jpg","created_at":"2014/08/13 15:58:33 +0700","asset_updated_at":"2014/08/13 15:58:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:03:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"00cam","asset_file_size":42402,"modified_at":"2014/08/13 16:03:13 +0700","media_folder_id":30,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47866,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_05-cam {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"05-cam.jpg","created_at":"2014/08/13 15:35:57 +0700","asset_updated_at":"2014/08/13 15:35:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 15:36:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"05cam","asset_file_size":74853,"modified_at":"2014/08/13 15:36:06 +0700","media_folder_id":30,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47862,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_03-cam {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"03-cam.jpg","created_at":"2014/08/13 15:34:03 +0700","asset_updated_at":"2014/08/13 15:34:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 15:34:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"03cam","asset_file_size":65052,"modified_at":"2014/08/13 15:34:13 +0700","media_folder_id":30,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47861,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: