นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Candle_Stone
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > khatiyaporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_nikom {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nikom.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":12,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","created_at":"2013/03/15 09:31:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/15 09:31:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/15 09:31:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/15 09:31:37 +0700","id":38770,"asset_file_size":12304}
  • Small_viwat {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"viwat.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":12,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","created_at":"2013/03/15 09:30:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/15 09:30:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/15 09:30:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/15 09:30:24 +0700","id":38769,"asset_file_size":7074}
  • Small_pornhai {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pornhai.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":12,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","created_at":"2013/03/14 16:35:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/14 16:35:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/14 16:35:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/14 16:35:12 +0700","id":38765,"asset_file_size":59567}
  • Small_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":12,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","created_at":"2013/03/14 16:25:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/14 16:25:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/14 16:25:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/14 16:25:07 +0700","id":38764,"asset_file_size":79304}
  • Small_sit3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sit3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":12,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","created_at":"2013/03/14 16:23:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/14 16:55:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/14 16:55:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/14 16:55:03 +0700","id":38763,"asset_file_size":24536}
  • Small_rs260655_258 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rs260655_258.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":12,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","created_at":"2013/03/14 16:23:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/14 16:23:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/14 16:23:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/14 16:23:11 +0700","id":38762,"asset_file_size":110508}
  • Small_img_15083 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_15083.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":12,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","created_at":"2013/03/14 16:21:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/14 16:21:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/14 16:21:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/14 16:21:22 +0700","id":38761,"asset_file_size":135676}
  • Small_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":12,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","created_at":"2013/03/14 16:17:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/14 16:17:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/14 16:17:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/14 16:17:08 +0700","id":38759,"asset_file_size":62253}
  • Small_romantic_08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"romantic_08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":12,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Ebg2\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/11 15:53:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:02:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:02:12 +0700","id":8519,"asset_file_size":1972}
ขนาดย่อ: