นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kommiracle
Ico64
Kongpol Manavarindrakul
HR Entrepreneur
Prince of Songkla University
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > kongpol.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"CoHR-PSU-Meeting-1-2018.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1474,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1/2561","created_at":"2018/05/04 16:02:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/07 08:09:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/05/07 08:09:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/05/07 08:09:24 +0700","id":62280,"asset_file_size":126631}
  • Small_recruitpsupresident2018 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"RecruitPSUPresident2018....jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1474,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e2b\u0e32\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","created_at":"2017/12/19 11:06:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/19 11:06:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/19 11:06:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/19 11:06:51 +0700","id":61965,"asset_file_size":631380}
  • Small_relationalcapitalorganizationalcapitalcomponent {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"RelationalCapitalOrganizationalCapitalComponent.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1474,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e38\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e42\u0e14\u0e22 \u0e04\u0e07\u0e1e\u0e25 \u0e21\u0e19\u0e27\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e01\u0e38\u0e25","created_at":"2017/08/04 13:19:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/08/04 13:19:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/04 13:19:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/04 13:19:59 +0700","id":61503,"asset_file_size":133044}
  • Small_humancapitalcomponent {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HumanCapitalComponent.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1474,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e38\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e42\u0e14\u0e22 \u0e04\u0e07\u0e1e\u0e25 \u0e21\u0e19\u0e27\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e01\u0e38\u0e25","created_at":"2017/08/04 13:17:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/08/04 13:17:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/04 13:17:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/04 13:17:58 +0700","id":61502,"asset_file_size":128082}
  • Small_kmprocess {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KMProcess.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1474,"visibility":2,"description":"KM Process \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e42\u0e14\u0e22 \u0e04\u0e07\u0e1e\u0e25 \u0e21\u0e19\u0e27\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e01\u0e38\u0e25","created_at":"2017/08/04 13:13:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/08/04 13:13:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/04 13:13:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/04 13:13:11 +0700","id":61501,"asset_file_size":171929}
  • Small_conceptualframework {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ConceptualFramework.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1474,"visibility":2,"description":"ICKMThesis","created_at":"2017/08/04 13:05:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/08/04 13:05:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/04 13:05:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/04 13:05:59 +0700","id":61500,"asset_file_size":150750}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"PRPublicHearing2017.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1474,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2017/06/20 16:40:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/06/20 16:40:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/20 16:40:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/20 16:40:16 +0700","id":61249,"asset_file_size":364380}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"PublicHearing2017.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1474,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1f\u0e31\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2017/06/19 14:59:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/06/19 14:59:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/19 14:59:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/19 14:59:51 +0700","id":61239,"asset_file_size":190682}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"AcademicPublicHearing2017.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1474,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1f\u0e31\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2017/06/19 14:55:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/06/19 14:55:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/19 14:55:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/19 14:55:39 +0700","id":61238,"asset_file_size":190682}
ขนาดย่อ: