นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เห็ดเผาะ
Ico64
Miss Kotchakorn Kummueang
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > kotchakorn.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_h_150658_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"H_150658_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1560,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e23\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e34\u0e07","created_at":"2017/10/03 16:05:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/10/03 16:05:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/10/03 16:05:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/10/03 16:05:31 +0700","id":61741,"asset_file_size":29302}
  • Small_timee {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"timee.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1560,"visibility":2,"description":"time","created_at":"2017/07/24 09:09:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/07/24 09:09:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/07/24 09:09:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/07/24 09:09:12 +0700","id":61435,"asset_file_size":185558}
  • Small_thailand_4_01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"thailand_4_01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1560,"visibility":2,"description":"thailand 4.0","created_at":"2017/07/24 08:59:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/07/24 08:59:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/07/24 08:59:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/07/24 08:59:10 +0700","id":61434,"asset_file_size":85560}
  • Small_11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1560,"visibility":2,"description":"You are \u2026what you eat","created_at":"2017/07/11 08:13:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/07/11 08:13:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/07/11 08:13:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/07/11 08:13:54 +0700","id":61333,"asset_file_size":34062}
  • Small_om {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Om.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1560,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19","created_at":"2017/01/31 16:11:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 16:11:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 16:11:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 16:11:55 +0700","id":60186,"asset_file_size":48106}
  • Small_mam {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Mam.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1560,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e30\u0e21\u0e48\u0e27\u0e07","created_at":"2017/01/31 15:57:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 15:57:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 15:57:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 15:57:52 +0700","id":60184,"asset_file_size":129438}
  • Small_lam {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Lam.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1560,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e30\u0e21\u0e38\u0e14","created_at":"2017/01/31 15:57:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 15:57:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 15:57:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 15:57:26 +0700","id":60183,"asset_file_size":141736}
  • Small_man {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Man.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1560,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e30\u0e19\u0e32\u0e27","created_at":"2017/01/31 15:36:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 15:36:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 15:36:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 15:36:33 +0700","id":60182,"asset_file_size":42297}
  • Small_mak {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Mak.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1560,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e30\u0e40\u0e02\u0e37\u0e2d","created_at":"2017/01/31 15:35:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 15:35:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 15:35:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 15:35:12 +0700","id":60181,"asset_file_size":86813}
ขนาดย่อ: