นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หิ่งห้อย
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > krerkchai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_2509_small {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2509_Small.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1378,"visibility":null,"description":"IMG_2509_Small.jpg","created_at":"2012/02/17 20:37:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/02/17 20:37:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/17 20:37:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/17 20:37:12 +0700","id":33714,"asset_file_size":338424}
  • Small_sop {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"SOP.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1378,"visibility":2,"description":"SOP","created_at":"2011/07/22 15:09:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/07/22 15:09:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/07/22 15:09:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/07/22 15:09:49 +0700","id":28827,"asset_file_size":552070}
  • Small_pq_shane {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PQ_Shane.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1378,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e27 vs \u0e21\u0e2d\u0e2a\u0e25\u0e35\u0e22\u0e4c","created_at":"2011/05/09 10:13:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:50 +0700","id":28176,"asset_file_size":57389}
  • Small_geoinfotech2010 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Geoinfotech2010.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1378,"visibility":null,"description":"Geoinfotech 2010","created_at":"2010/12/17 16:15:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:43 +0700","id":26506,"asset_file_size":52363}
ขนาดย่อ: