นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > naruemon.so

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_convention {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"convention.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1247,"visibility":null,"description":"convention.png","created_at":"2013/10/07 13:12:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/07 13:12:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/07 13:12:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/07 13:12:59 +0700","id":43137,"asset_file_size":1001274}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"News21.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1247,"visibility":2,"description":"21","created_at":"2013/04/19 14:59:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/19 14:59:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/19 14:59:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/19 14:59:55 +0700","id":39496,"asset_file_size":924505}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"News14.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1247,"visibility":2,"description":"14","created_at":"2013/04/19 14:45:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/19 14:45:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/19 14:45:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/19 14:45:23 +0700","id":39495,"asset_file_size":523597}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"News10.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1247,"visibility":2,"description":"10","created_at":"2013/04/19 14:34:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/19 14:34:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/19 14:34:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/19 14:34:59 +0700","id":39494,"asset_file_size":790104}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"News8.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1247,"visibility":2,"description":"news8","created_at":"2013/04/03 11:26:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/03 11:26:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/03 11:27:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/03 11:27:04 +0700","id":39136,"asset_file_size":221225}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"News7.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1247,"visibility":2,"description":"news7","created_at":"2013/04/03 11:25:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/03 11:25:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/03 11:25:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/03 11:25:47 +0700","id":39135,"asset_file_size":332383}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"News6.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1247,"visibility":2,"description":"news6","created_at":"2013/04/03 11:24:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/03 11:24:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/03 11:24:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/03 11:24:58 +0700","id":39134,"asset_file_size":216971}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"News5.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1247,"visibility":2,"description":"news5","created_at":"2013/04/03 11:23:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/03 11:23:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/03 11:23:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/03 11:23:49 +0700","id":39133,"asset_file_size":300890}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"News4.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1247,"visibility":2,"description":"news4","created_at":"2013/04/03 11:22:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/03 11:22:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/03 11:22:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/03 11:22:42 +0700","id":39132,"asset_file_size":234806}
ขนาดย่อ: