นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

หลัก > naruemon.so

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_convention {"modified_at":"2013/10/07 13:12:59 +0700","id":43137,"asset_file_size":1001274,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/10/07 13:12:53 +0700","comment_counter":0,"description":"convention.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1247,"updated_at":"2013/10/07 13:12:59 +0700","asset_updated_at":"2013/10/07 13:12:53 +0700","asset_file_name":"convention.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2013/04/19 14:59:55 +0700","id":39496,"asset_file_size":924505,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/04/19 14:59:48 +0700","comment_counter":0,"description":"21","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1247,"updated_at":"2013/04/19 14:59:55 +0700","asset_updated_at":"2013/04/19 14:59:48 +0700","asset_file_name":"News21.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2013/04/19 14:45:23 +0700","id":39495,"asset_file_size":523597,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/04/19 14:45:15 +0700","comment_counter":0,"description":"14","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1247,"updated_at":"2013/04/19 14:45:23 +0700","asset_updated_at":"2013/04/19 14:45:15 +0700","asset_file_name":"News14.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2013/04/19 14:34:59 +0700","id":39494,"asset_file_size":790104,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/04/19 14:34:49 +0700","comment_counter":0,"description":"10","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1247,"updated_at":"2013/04/19 14:34:59 +0700","asset_updated_at":"2013/04/19 14:34:49 +0700","asset_file_name":"News10.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2013/04/03 11:27:04 +0700","id":39136,"asset_file_size":221225,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/04/03 11:26:54 +0700","comment_counter":0,"description":"news8","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1247,"updated_at":"2013/04/03 11:27:04 +0700","asset_updated_at":"2013/04/03 11:26:54 +0700","asset_file_name":"News8.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2013/04/03 11:25:47 +0700","id":39135,"asset_file_size":332383,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/04/03 11:25:36 +0700","comment_counter":0,"description":"news7","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1247,"updated_at":"2013/04/03 11:25:47 +0700","asset_updated_at":"2013/04/03 11:25:36 +0700","asset_file_name":"News7.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2013/04/03 11:24:58 +0700","id":39134,"asset_file_size":216971,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/04/03 11:24:48 +0700","comment_counter":0,"description":"news6","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1247,"updated_at":"2013/04/03 11:24:58 +0700","asset_updated_at":"2013/04/03 11:24:48 +0700","asset_file_name":"News6.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2013/04/03 11:23:49 +0700","id":39133,"asset_file_size":300890,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/04/03 11:23:38 +0700","comment_counter":0,"description":"news5","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1247,"updated_at":"2013/04/03 11:23:49 +0700","asset_updated_at":"2013/04/03 11:23:38 +0700","asset_file_name":"News5.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2013/04/03 11:22:42 +0700","id":39132,"asset_file_size":234806,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/04/03 11:22:32 +0700","comment_counter":0,"description":"news4","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1247,"updated_at":"2013/04/03 11:22:42 +0700","asset_updated_at":"2013/04/03 11:22:32 +0700","asset_file_name":"News4.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: