นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อับดุล
Ico64
นาย ณัฐสมันตร์ - รังสี
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > natsaman.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_file_name":"IT9.rar","visibility":2,"modified_at":"2012/03/09 10:47:09 +0700","media_folder_id":1450,"description":"font_thai","updated_at":"2012/03/09 10:47:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-rar-compressed","created_at":"2012/03/09 10:47:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":321943,"id":34086,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/03/09 10:47:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"Thai_To_Roman6.pdf","visibility":2,"modified_at":"2012/01/23 14:21:00 +0700","media_folder_id":1450,"description":"thaitoroman","updated_at":"2012/01/23 14:21:00 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2012/01/23 14:20:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":920042,"id":33028,"commentable":true,"member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/01/23 14:20:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_1_240237_1_16 {"asset_file_name":"1_240237_1_16.gif","visibility":2,"modified_at":"2012/01/20 14:53:05 +0700","media_folder_id":1450,"description":"id2","updated_at":"2012/01/20 14:53:05 +0700","member_only_commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2012/01/20 14:53:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":161788,"id":32918,"commentable":true,"member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/01/20 14:53:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_images {"asset_file_name":"images.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/01/20 14:46:06 +0700","media_folder_id":1450,"description":"id","updated_at":"2012/01/20 14:47:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/01/20 14:46:05 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":12312,"id":32914,"commentable":true,"member_only_readable":true,"last_commented_at":"2012/01/20 14:47:22 +0700","asset_updated_at":"2012/01/20 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: