นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nattapon.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_see3 {"member_only_commentable":false,"description":"see3","asset_updated_at":"2019/05/10 15:17:01 +0700","asset_file_name":"see3.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62909,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39574,"media_folder_id":1489,"created_at":"2019/05/10 15:17:01 +0700","modified_at":"2019/05/10 15:17:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:17:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_see2 {"member_only_commentable":false,"description":"see2","asset_updated_at":"2019/05/10 15:16:33 +0700","asset_file_name":"see2.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62908,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24290,"media_folder_id":1489,"created_at":"2019/05/10 15:16:33 +0700","modified_at":"2019/05/10 15:16:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:16:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_see1 {"member_only_commentable":false,"description":"see1","asset_updated_at":"2019/05/10 15:16:08 +0700","asset_file_name":"see1.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62907,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40749,"media_folder_id":1489,"created_at":"2019/05/10 15:16:08 +0700","modified_at":"2019/05/10 15:16:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:16:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_3 {"member_only_commentable":false,"description":"googlesheetnetworks2","asset_updated_at":"2019/05/10 11:56:15 +0700","asset_file_name":"3.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62902,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41419,"media_folder_id":1489,"created_at":"2019/05/10 11:56:15 +0700","modified_at":"2019/05/10 11:56:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 11:56:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2 {"member_only_commentable":false,"description":"googlesheetnetworks1","asset_updated_at":"2019/05/10 11:55:50 +0700","asset_file_name":"2.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62901,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50242,"media_folder_id":1489,"created_at":"2019/05/10 11:55:50 +0700","modified_at":"2019/05/10 11:55:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 11:55:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_4 {"member_only_commentable":false,"description":"4","asset_updated_at":"2017/01/09 14:41:02 +0700","asset_file_name":"4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59999,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":166910,"media_folder_id":1489,"created_at":"2017/01/09 14:41:02 +0700","modified_at":"2017/01/09 14:41:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 14:41:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_3 {"member_only_commentable":false,"description":"3","asset_updated_at":"2017/01/09 14:28:40 +0700","asset_file_name":"3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59998,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37726,"media_folder_id":1489,"created_at":"2017/01/09 14:28:40 +0700","modified_at":"2017/01/09 14:28:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 14:28:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2 {"member_only_commentable":false,"description":"2","asset_updated_at":"2017/01/09 14:11:05 +0700","asset_file_name":"2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59996,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62404,"media_folder_id":1489,"created_at":"2017/01/09 14:11:05 +0700","modified_at":"2017/01/09 14:11:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 14:11:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2017/01/09 13:46:02 +0700","asset_file_name":"1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59995,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":146999,"media_folder_id":1489,"created_at":"2017/01/09 13:46:03 +0700","modified_at":"2017/01/09 13:46:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 13:46:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: