นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Nittaya Prawram
Ico64
Nittaya Prawram
อาจารย์
Prince of Songkla University
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nittaya.praw

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_33 {"modified_at":"2017/07/12 22:32:29 +0700","id":61352,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"33.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/12 22:32:29 +0700","media_folder_id":1594,"description":"\u0e01\u0e34\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e16\u0e38\u0e07 10 \u0e1a\u0e32\u0e17 \u0e43\u0e19\u0e27\u0e34\u0e49\u0e27\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07","created_at":"2017/07/12 22:32:23 +0700","asset_updated_at":"2017/07/12 22:32:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94000}
  • Small_22 {"modified_at":"2017/07/12 22:30:58 +0700","id":61351,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"22.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/12 22:30:58 +0700","media_folder_id":1594,"description":"\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19\u0e31\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e15\u0e31\u0e4a\u0e01\u0e41\u0e15\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27 \u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e40\u0e25\u0e22\u0e25\u0e48\u0e30 \u0e1d\u0e35\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e46 ","created_at":"2017/07/12 22:30:55 +0700","asset_updated_at":"2017/07/12 22:30:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87014}
ขนาดย่อ: