นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

nueng_IT
Ico64
Nittaya Treesuwan

คณะทันตแพทยศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nittaya.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_smile {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"smile.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":47,"visibility":2,"description":"smile=\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2011/07/11 14:01:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/07/11 14:01:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/07/11 14:01:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/07/11 14:01:26 +0700","id":28714,"asset_file_size":5528}
ขนาดย่อ: