นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

N.Tanmanee
Ico64
นิวรรณ แท่นมณี
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > niwan.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_guard_column-1 {"media_folder_id":248,"description":"Guard column","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/09/25 14:45:07 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 16:16:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:16:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"guard_column-1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":13803,"visibility":null,"id":9625}
  • Small_column-2 {"media_folder_id":248,"description":"HPLC Column","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/09/25 13:43:25 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 16:16:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:16:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"column-2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":18555,"visibility":null,"id":9624}
  • Small_guard_column {"media_folder_id":248,"description":"Guard column ferrule","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/09/25 11:37:59 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 16:16:20 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:16:20 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"guard_column.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":15623,"visibility":null,"id":9617}
  • Small_column-1 {"media_folder_id":248,"description":"HPLC Column","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/09/25 11:36:50 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 16:16:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:16:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"column-1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":16753,"visibility":null,"id":9616}
  • Small_column_end_fitting {"media_folder_id":248,"description":"column end fitting","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/09/25 11:19:22 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 16:16:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:16:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"column_end_fitting.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":8436,"visibility":null,"id":9615}
  • {"media_folder_id":248,"description":"only in Pakistan","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/06/05 13:48:53 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/bmp","updated_at":"2011/05/31 15:47:59 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:47:59 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"only_in_Pakistan.bmp","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":1555558,"visibility":null,"id":6963}
  • {"media_folder_id":248,"description":"Only in Japan","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/06/05 13:48:29 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/bmp","updated_at":"2011/05/31 15:47:58 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:47:58 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Only_in_Japan.bmp","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":915542,"visibility":null,"id":6962}
  • {"media_folder_id":248,"description":"only in Indonesia","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/06/05 13:48:03 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/bmp","updated_at":"2011/05/31 15:47:58 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:47:58 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"only_in_Indonesia.bmp","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":1348070,"visibility":null,"id":6961}
  • {"media_folder_id":248,"description":"only in India","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/06/05 13:47:43 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/bmp","updated_at":"2011/05/31 15:47:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:47:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"only_in_India.bmp","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":1227454,"visibility":null,"id":6960}
ขนาดย่อ: