นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > paradorn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dontri {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dontri.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":811,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e01\u0e27\u0e35 \u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e4c","created_at":"2010/02/12 13:00:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:47:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:47:36 +0700","id":20954,"asset_file_size":104981}
  • Small_dscf2913 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF2913.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":811,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e01\u0e23 \u0e40\u0e17\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13","created_at":"2010/02/12 11:06:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:46:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:46:52 +0700","id":20932,"asset_file_size":11278}
  • Small_dscf2793 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF2793.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":811,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e01\u0e23 \u0e40\u0e17\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13","created_at":"2010/02/12 10:58:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:46:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:46:51 +0700","id":20931,"asset_file_size":9176}
  • Small_dscf2939 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF2939.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":811,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e01\u0e23 \u0e40\u0e17\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13","created_at":"2010/02/12 10:56:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:46:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:46:51 +0700","id":20930,"asset_file_size":5531}
  • Small_dscf2934 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF2934.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":811,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e01\u0e23 \u0e40\u0e17\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13","created_at":"2010/02/12 10:56:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:46:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:46:50 +0700","id":20929,"asset_file_size":5981}
  • Small_dscf2933 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF2933.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":811,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e01\u0e23 \u0e40\u0e17\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13","created_at":"2010/02/12 10:56:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:46:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:46:50 +0700","id":20928,"asset_file_size":6840}
  • Small_dscf2878 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF2878.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":811,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e01\u0e23 \u0e40\u0e17\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13","created_at":"2010/02/12 10:56:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:46:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:46:49 +0700","id":20927,"asset_file_size":8037}
  • Small_img_3091 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_3091.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":811,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e22\u0e01\u0e1b\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e27","created_at":"2009/11/28 19:59:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:25:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:25:01 +0700","id":19013,"asset_file_size":167151}
  • Small_img_3096 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_3096.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":811,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e41\u0e08\u0e4a\u0e2a","created_at":"2009/11/28 19:58:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:25:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:25:00 +0700","id":19012,"asset_file_size":119781}
ขนาดย่อ: