นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นับหนึ่ง
Ico64
นางสาว พัชราภรณ์ ไทยช่วย
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > patcharaporn.th

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_neung26256 {"modified_at":"2013/02/27 09:56:18 +0700","id":38457,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"neung26256.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/27 09:56:18 +0700","media_folder_id":1479,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e01\u0e32\u0e14\u0e04\u0e2d\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e0b\u0e32\u0e1a\u0e30","created_at":"2013/02/27 09:56:13 +0700","asset_updated_at":"2013/02/27 09:56:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":30020}
  • Small_056 {"modified_at":"2013/02/21 16:34:22 +0700","id":38403,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"056.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 16:34:22 +0700","media_folder_id":1479,"description":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e22","created_at":"2013/02/21 16:34:19 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 16:34:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56016}
  • Small_2013-02-20-823 {"modified_at":"2013/02/21 16:31:56 +0700","id":38402,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2013-02-20-823.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 16:31:56 +0700","media_folder_id":1479,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e0b\u0e32\u0e1a\u0e30\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","created_at":"2013/02/21 16:31:52 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 16:31:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":53363}
  • Small_share20121106-161803 {"modified_at":"2012/11/06 17:01:54 +0700","id":36617,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share20121106-161803.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/06 17:01:54 +0700","media_folder_id":1479,"description":"\u0e17\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e27\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2012/11/06 16:25:42 +0700","asset_updated_at":"2012/11/06 16:25:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":95849}
ขนาดย่อ: