นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > pathamaporn.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_164406_429590850468451_1912547733_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"164406_429590850468451_1912547733_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":161,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e35\u0e21\u0e34\u0e19\u0e42\u0e2e","created_at":"2013/04/18 13:29:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/18 13:29:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/18 13:29:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/18 13:29:32 +0700","id":39477,"asset_file_size":59856}
  • Small_540896_565183776832977_514552319_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"540896_565183776832977_514552319_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":161,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e21","created_at":"2013/03/26 16:47:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/26 16:47:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/26 16:47:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/26 16:47:13 +0700","id":38981,"asset_file_size":101621}
  • Small_157076_601591659868814_958049947_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"157076_601591659868814_958049947_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":161,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e21","created_at":"2013/03/26 16:18:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/26 16:18:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/26 16:18:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/26 16:18:07 +0700","id":38973,"asset_file_size":49648}
  • Small_544140_596448917049755_1774326664_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"544140_596448917049755_1774326664_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":161,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e21","created_at":"2013/03/26 16:17:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/26 16:17:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/26 16:17:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/26 16:17:39 +0700","id":38972,"asset_file_size":67773}
  • Small_untitled-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Untitled-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":161,"visibility":2,"description":"dsc..2","created_at":"2013/01/30 18:02:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/01/30 18:02:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/30 18:02:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/30 18:02:29 +0700","id":37997,"asset_file_size":230861}
  • Small_untitled-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Untitled-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":161,"visibility":2,"description":"dsc..1","created_at":"2013/01/30 18:01:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/01/30 18:01:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/30 18:02:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/30 18:02:03 +0700","id":37996,"asset_file_size":222228}
  • Small_735084_472023492834007_393567294_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"735084_472023492834007_393567294_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":161,"visibility":2,"description":"\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e30","created_at":"2013/01/29 18:44:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/01/29 18:44:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/29 18:44:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/29 18:44:44 +0700","id":37971,"asset_file_size":38922}
  • Small_431485_10151193880300841_633250455_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"431485_10151193880300841_633250455_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":161,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e34\u0e17\u0e32\u0e19","created_at":"2013/01/17 17:23:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/01/17 17:23:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/17 17:23:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/17 17:23:23 +0700","id":37733,"asset_file_size":38036}
  • Small_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":161,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e27\u0e19\u0e35\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e35","created_at":"2013/01/08 18:11:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/01/08 18:11:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/08 18:11:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/08 18:11:36 +0700","id":37527,"asset_file_size":48972}
ขนาดย่อ: