นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิญญาณแห่งกาลเวลา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > patt.e

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_malay {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"malay.jpg","created_at":"2015/12/28 09:51:33 +0700","asset_updated_at":"2015/12/28 09:51:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/28 09:55:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e22\u0e4c","asset_file_size":80814,"modified_at":"2015/12/28 09:55:44 +0700","media_folder_id":302,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55988,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_thai {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thai.jpg","created_at":"2015/12/28 09:51:13 +0700","asset_updated_at":"2015/12/28 09:51:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/28 09:55:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e44\u0e17\u0e22","asset_file_size":92180,"modified_at":"2015/12/28 09:55:43 +0700","media_folder_id":302,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55987,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_282350_2900525812099_1658510327_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"282350_2900525812099_1658510327_n.jpg","created_at":"2012/06/10 14:27:37 +0700","asset_updated_at":"2012/06/10 14:27:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/10 15:01:05 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e27\u0e32\u0e25","asset_file_size":114577,"modified_at":"2012/06/10 15:01:05 +0700","media_folder_id":302,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35025,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_4198 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4198.jpg","created_at":"2011/09/25 08:47:10 +0700","asset_updated_at":"2011/09/25 08:47:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/25 08:47:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e1b\u0e13\u0e34\u0e18\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32\u0e2f","asset_file_size":95641,"modified_at":"2011/09/25 08:47:13 +0700","media_folder_id":302,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30356,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_canvas2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"canvas2.png","created_at":"2011/04/08 23:52:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:38:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"IS2Monitor ","asset_file_size":1166,"modified_at":"2011/05/31 19:38:23 +0700","media_folder_id":302,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27915,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_untitled {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"untitled.JPG","created_at":"2010/12/02 09:11:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cimg src=\"file:///C:/DOCUME%7E1/epatt/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png\" alt=\"\" /\u003EIS2Monitor","asset_file_size":33037,"modified_at":"2011/05/31 19:28:18 +0700","media_folder_id":302,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26234,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_canvas {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"canvas.png","created_at":"2010/12/02 09:07:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:28:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"IS2Monitor ","asset_file_size":1166,"modified_at":"2011/05/31 19:28:17 +0700","media_folder_id":302,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":26233,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"text/x-diff","asset_file_name":"php5-mail-header.patch","created_at":"2010/02/05 02:34:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:44:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21 header \u0e02\u0e2d\u0e07 mail \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e0a\u0e49 php5 \u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e17\u0e1f\u0e23\u0e2a\u003C/p\u003E\u003Cp\u003EX-PHP-Script: www.example.com/~user/testapp/send-mail.php for 10.0.0.1\u003C/p\u003E","asset_file_size":2548,"modified_at":"2011/05/31 18:44:45 +0700","media_folder_id":302,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":20740,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"text/x-c","asset_file_name":"php4-mail-header.patch","created_at":"2010/02/05 02:34:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:44:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21 header \u0e02\u0e2d\u0e07 mail \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e0a\u0e49 php4 \u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e17\u0e1f\u0e23\u0e2a\u003C/p\u003E\u003Cp\u003EX-PHP-Script: www.example.com/~user/testapp/send-mail.php for 10.0.0.1\u003C/p\u003E","asset_file_size":2423,"modified_at":"2011/05/31 18:44:44 +0700","media_folder_id":302,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":20739,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: