นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > pattara.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pattara {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:26:51 +0700","created_at":"2007/10/12 07:51:43 +0700","asset_file_name":"pattara.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":14,"deleted_at":null,"media_folder_id":62,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Just me!","modified_at":"2011/05/31 14:26:51 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7844,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: